"Karta pamięci o uchodźcach". Zanieśliśmy ją na dziennik podawczy MSWiA [WIDEO]

Na konferencji prasowej 27 września szefowie MSWiA, MON i Straży Granicznej pokazywali materiały rzekomo znalezione na karcie pamięci należącej do cudzoziemców, którzy przekroczyli polską granicę. Po tym, co zobaczyliśmy, zdecydowaliśmy o przygotowaniu własnej "Karty pamięci o uchodźcach". W naszym materiale przypominamy władzy najważniejsze ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe dotyczące praw imigrantów, a także dołączamy artykuły przybliżające ich sytuację.

Przygotowaliśmy dla MSWiA własną prezentację, która przypomina najważniejsze ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe dotyczące praw uchodźców, dotyczący tej kwestii tekst Konstytucji RP oraz jedno z ostatnich wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich przypominające, że odmowa przyjęcia wniosku o pomoc międzynarodową jest niezgodna z polskim prawem.

Dodatkowo w naszej prezentacji znalazły się artykuły przybliżające sytuację uchodźców z całego świata, w tym także słowa samych uczestników wydarzeń.

Dziś na Gazeta.pl znajdziecie dotykające tematu uchodźców materiały naszych dziennikarzy i dziennikarek, a także linki prowadzące do wpłat na rzecz działającej na granicy Fundacji Ocalenie.

TUTAJ MOŻESZ POMÓC

Więcej o:

Polecane dla Ciebie