"Karta pamięci o uchodźcach". Oto co umieściliśmy na nośniku przekazanym MSWiA

Przedstawiciele Gazeta.pl przekazali w poniedziałek na dziennik podawczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kartę SD z ważnymi materiałami na temat uchodźców. Zrobiliśmy to, bo tak bardzo poruszyła nas konferencja szefów MSWiA, MON i Straży Granicznej. Pokazali oni materiały rzekomo znalezione na karcie pamięci należącej do cudzoziemców, którzy przekroczyli polską granicę. My dziś wyjaśniamy, co znalazło się na przygotowanej przez nas karcie pamięci.

27 września br. na wspólnej konferencji prasowej wystąpili szef MSWiA Mariusz Kamiński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga. Tematem były działania państwa polskiego na granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze państwowi wspierali się prezentacją i materiałami, które znaleźli na - rzekomo należącej do uchodźców - karcie pamięci. 

Ta prezentacja bardzo negatywnie zapadła nam w pamięć. W odpowiedzi przygotowaliśmy dla MSWiA naszą wersję, która przypomina najważniejsze ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe dotyczące praw uchodźców, dotyczący tej kwestii tekst Konstytucji RP oraz jedno z ostatnich wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich przypominające, że odmowa przyjęcia wniosku o pomoc międzynarodową jest niezgodna z polskim prawem.

W prezentacji znalazły się m.in.:

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, która mówi, że "każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania" (art. 14).
  • Konwencja Genewska, która mówi, że "żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne"(art. 33).
  • Europejska Konwencja Praw Człowieka mówi z kolei o zakazie dyskryminacji "wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn" (art. 14).
  • Konstytucja RP, w której możemy przeczytać: "Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi" (art. 56).
  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.08.2021, w którym stwierdza: "Nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców przebywających w strefie przygranicznej w okolicach Usnarza stanowi naruszenie prawa".

Prezentacja nt. uchodźcówPrezentacja nt. uchodźców Gazeta.pl

Przytaczamy również teksty naszych dziennikarzy o sytuacji uchodźców. Są to m.in. reportaż Ewy Jankowskiej pt. "Pytam Martę, czy zna kogoś, kto już pomógł. Potakuje, ale nie chce zdradzić kto". W tekście dziennikarka opisuje, jak wygląda życie w Krynkach na Podlasiu, gdzie jako pierwsi pojawili się imigranci, którzy przekroczyli polsko-białoruską granicę.

Przypominamy także tekst Anny Alboth, która opisuje szlak morski, którym imigranci docierają do hiszpańskich wysp pt. "Barcelona albo śmierć. Skoro weszli na łódź, to znaczy, że nie mają do czego wracać". Autorka rozmawia z uchodźcami w Hiszpanii. Jeden z nich, Adama, mówi: "Czy to nie jest ironia, że wielkie łodzie, które wyławiają ryby z naszych wód i nie pozostawiają w nich nic dla nas, pochodzą właśnie z europejskich krajów, niedających nam, Senegalczykom, wiz ani legalnych możliwości pracy? Dlaczego każdy Europejczyk może przyjechać sobie do Senegalu, a my nie możemy pracować u was? Ciężko i choćby sezonowo?".

Według ONZ na świecie jest 26 mln uchodźców poza swoim krajem, a kolejne 48 mln to uchodźcy wewnętrzni. Jak mówi Filippo Grandi, komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców, "za każdą z tych cyfr kryje się człowiek zmuszony do opuszczenia domu oraz historia wysiedlenia, wywłaszczenia i cierpienia".

Przedstawiamy także reportaż z podróży dziennikarza Gazeta.pl Patryka Strzałkowskiego do Libanu, gdzie rozmawiał z uchodźczyniami z Syrii.

Patryk Strzałkowski opisał także, jak straż przybrzeżna w Turcji zatrzymuje uchodźców. - Bosakami przebija pontony. Później pływają dookoła motorówką, by fale go przewróciły - mówi naszemu dziennikarzowi Mattias Beijmo. Wraz z Anną Björk przeprowadził dziennikarskie śledztwo w sprawie jednej z dziesiątek łodzi, które zatonęły podczas przeprawy z Turcji do Europy.

Prezentacja nt. uchodźcówPrezentacja nt. uchodźców Gazeta.pl

Zawartość naszej karty pamięci podsumowuje gotowa do użycia prezentacja. Wystarczy podmienić logotyp Gazeta.pl na logotyp MSWiA i zwołać nową konferencję prasową. Zachęcamy.

Dziś na Gazeta.pl znajdziecie dotykające tematu uchodźców materiały naszych dziennikarzy i dziennikarek, a także linki prowadzące do wpłat na rzecz działającej na granicy Fundacji Ocalenie.

TUTAJ MOŻESZ POMÓC

Więcej o: