Stan wyjątkowy na granicy. Opublikowano rozporządzenia przedłużające ograniczenia

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie, które przedłuża ograniczenia wprowadzone ze względu na stan wyjątkowy w części miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Mimo nieoficjalnych zapowiedzi, dziennikarze cały czas nie będą mogli być obecni na terenach objętych strefą, co utrudnia relacjonowanie wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy.

W środę Andrzej Duda podpisał i przesłał do Sejmu zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W czwartek posłowie wyrazili na to zgodę (237 polityków było za, 179 - przeciw, a 31 osób wstrzymało się od głosu). W piątek prezydent podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego, które zostało opublikowane tego samego dnia wieczorem.

Zobacz wideo Mariusz Kamiński przemawiał w Sejmie. Opozycja: Gdzie są dzieci?!

Przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy. Jakie ograniczenia pozostają w mocy?

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego zostało wydłużone - ograniczenia pozostają takie same, jak w rozporządzeniu z dnia 2 września. Mimo nieoficjalnych zapowiedzi, na teren granicy polsko-białoruskiej nie będą mieli wstępu dziennikarze. Jedyne informacje z tej strefy mogą być dostarczane przez Straż Graniczną i rząd, co utrudnia ich weryfikację.

Akcja sadzenia drzew Duda sadził drzewa, a w sieci wyrosła dyskusja. "Brak jakiegokolwiek wyczucia"

Ograniczenia obowiązujące na terenie stanu wyjątkowego to:

  • zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym;
  • zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych;
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
  • zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar);
  • zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy;
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października. Wyjątkiem jest artykuł 2, który obowiązuje od 1 października: "Właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje o utrzymaniu ograniczeń w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego w sposób, o którym mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1".

Szef BBN wyrzuca zdjęcie jednego z dzieci imigrantów Rzucił zdjęciem dziecka z Michałowa, teraz tłumaczy. "Działania w emocjach"

Stan wyjątkowy. Rozporządzenie dot. ograniczenia prawa do posiadania broni

Poza tym w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przedłuża ograniczenie prawa do posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych z powodu stanu wyjątkowego na terenach części województwa podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie od soboty 2 października.

Zakaz dotyczy broni także "w stanie rozładowanym" i materiałów wybuchowych "przeznaczonych do użytku cywilnego". Ograniczenie w rozporządzeniu MSWiA nie dotyczy:

  • broni posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia (czyli broni posiadanej przez wewnętrzne służby ochrony, pracowników ochrony oraz przez pracowników podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych);
  • broni posiadanej przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, którzy posiadają broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich i pamiątkowych;
  • cudzoziemcom, którym broń i amunicja są "niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych".

Straż Graniczna Funkcjonariusz SG: Ja nie mam sumienia tych ludzi wywieźć i wyrzucić

Więcej o: