Senat przyjął ustawę o rekompensatach za stan wyjątkowy. Wprowadzono poprawki

Ustawa o rekompensatach dla firm w związku ze stanem wyjątkowym została przyjęta podczas wtorkowego posiedzenia Senatu. 12 poprawek, które wprowadzono, zakłada przede wszystkim rozszerzenie grupy podmiotów upoważnionych do wsparcia m.in. o sklepy spożywcze, przewóz turystów czy działalność kulturalną. Teraz ustawa trafi do Sejmu.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o rekompensatach dla przedsiębiorców z Podlasia i Lubelszczyzny za straty, które ponoszą w wyniku wprowadzenia w tych regionach stanu wyjątkowego. Za ustawą głosowało 445 posłów, nikt nie głosował przeciw ani nie wstrzymywał się od głosu. We wtorek ustawę przyjął także Senat, wprowadzono jednak do niej poprawki. 

Zobacz wideo Komorowski: Chrońmy granice, a jednocześnie rozwiązujmy problem natury humanitarnej

Senat jednogłośnie poparł ustawę. Jakie poprawki zostały wprowadzone? 

"Senatorowie opowiedzieli się za rozszerzeniem kręgu uprawnionych do rekompensaty o przedsiębiorców: świadczących usługi w zakresie przewozu turystów, prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub rekreacją, a także zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek" - czytamy w komunikacie Senatu. Wcześniej pomoc przewidziana była jedynie dla hotelarzy, gospodarstw agroturystycznych, branży gastronomicznej i organizatorów turystyki, a także dla wypożyczalni sprzętu sportowego i rekreacyjnego. 

Ponadto Izba podjęła decyzję o podwyższeniu wysokości rekompensaty z 65 do 80 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy. Zniesiono także obowiązek weryfikacji danych zawartych we wniosku, jeżeli kwota rekompensaty nie przekracza 65 tysięcy złotych. Jeśli jednak przekroczy ona ten próg, kontrola będzie obligatoryjna. Będzie się nią zajmował wojewoda lub wybrany przez niego organ. 

Mariusz Kamiński "Czy słusznie wycofano dziennikarzy znad granicy?". Kamiński odpowiada

Kolejną ze zmian zaproponowanych przez senatorów jest zapis, zgodnie z którym nie będą pobierane opłaty od pozwu o rekompensatę, który został wniesiony przez wnioskodawcę. Teraz ustawa trafi do Sejmu. 

Stan wyjątkowy. Co zrobić, by otrzymać rekompensatę? 

"Aby otrzymać rekompensatę, uprawniony przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody, zawierającym dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu. Wojewoda ma wydawać decyzje w sprawie rekompensat niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku" - czytamy w komunikacie Senatu. Decyzja wojewody jest ostateczna oraz prawomocna. 

Przychody z tytułu rekompensaty nie będą opodatkowane. Przedsiębiorcy mają także możliwość ubiegania się o odszkodowanie od Skarbu Państwa "na wyrównanie z tytułu utraconych korzyści, które mogliby osiągnąć, gdyby nie było ograniczeń wynikających ze stanu wyjątkowego". Osobom, które otrzymają rekompensatę, nie przysługuje odszkodowanie od państwa. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. 

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w strefie przygranicznej z Białorusią. Został wprowadzony w 183 miejscowościach w woj. lubelskim i podlaskim. Pełną listę miejscowości objętych stanem wyjątkowym znajdziecie w materiale poniżej: 

Płot na granicy polsko-białoruskiej Miejscowości, które mają być objęte stanem wyjątkowym [LISTA]

Więcej o: