Stan wyjątkowy. RCB wysłało alert do mieszkańców. "Uwaga! Jeżeli potrzebujesz pomocy..."

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości SMS do mieszkańców miejscowości objętych stanem wyjątkowym. Dotyczą one specjalnej infolinii.

"Uwaga! Jeżeli potrzebujesz pomocy na terenach objętych stanem wyjątkowym, zadzwoń na bezpłatną linie Wojsk Obrony Terytorialnej pod numer telefonu 800 100 115" - taką wiadomość SMS otrzymali mieszkańcy wschodnich powiatów województw podlaskiego i lubelskiego z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zobacz wideo Komorowski: Chrońmy granice, a jednocześnie rozwiązujmy problem natury humanitarnej

Prezydent wprowadził stan wyjątkowy

2 września na wniosek rządu prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy na terenach przygranicznych z Białorusią. Wydane rozporządzenie dotyczy wszystkich miejscowości, które znajdują się w pasie o szerokości trzech kilometrów od granicy.

Przypominamy ograniczenia, które obowiązują w związku ze stanem wyjątkowym:

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach;
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat - legitymacji szkolnej;
  • zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę;
  • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (zakaz nie dotyczy funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe);
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Stan wyjątkowy obowiązuje przez co najmniej 30 dni.

Więcej o: