Stan wyjątkowy. Co to oznacza dla obywateli? [LISTA OGRANICZEŃ I MIEJSCOWOŚCI]

Stan wyjątkowy w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego, zlokalizowanych w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, został wprowadzony rozporządzeniem podpisanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Z jakimi restrykcjami muszą liczyć się osoby przebywające w tych regionach? Które miejscowości zostały objęte rygorami?

Stan wyjątkowy na terenach przygranicznych został wprowadzony przez prezydenta Andrzeja Dudę w czwartek 2 września. W poniedziałek 6 września Sejm odrzucił wniosek o uchylenie rozporządzenia, co oznacza, że pozostało ono w mocy.

Wydane rozporządzenie dotyczy wszystkich miejscowości znajdujących się w pasie o szerokości trzech kilometrów od granicy z Białorusią. Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez co najmniej 30 dni. 

Zobacz wideo Stan wyjątkowy w Polsce. Gen. Skrzypczak: Podejrzewam, że wywiad polski wie więcej niż my

Stan wyjątkowy. Jakie ograniczenia obowiązują? 

Rząd argumentował decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego zwiększającą się liczbą imigrantów na granicy. - Ta decyzja daje naszym służbom więcej kompetencji, ale prezydentowi zależało, żeby rozwiązania były jak najmniej dotkliwe dla obywateli - tłumaczył Błażej Spychalski, rzecznik prasowy prezydenta Dudy. 

Zgodnie z ustawą zasadniczą stan wyjątkowy na części lub na całości terytorium naszego państwa może zostać wprowadzony przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów. W przypadku gdy prezydent uzna, że okoliczności wprowadzenia stanu wyjątkowego są zasadne i złoży podpis, restrykcje zaczną obowiązywać natychmiast. 

W ciągu 48 godzin od podpisania przez prezydenta rozporządzenie musi zostać przedstawione Sejmowi. Ten z kolei niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie. Może ono zostać uchylone bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

W związku ze stanem wyjątkowym wprowadzone zostały następujące rodzaje ograniczeń:

 • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
 • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
 • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat - legitymacji szkolnej;
 • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;
 • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;
 • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
 • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Stan wyjątkowy. Które miejscowości zostały objęte restrykcjami?

W województwie podlaskim stan wyjątkowy został wprowadzony w miejscowościach: 

 • NIEMIRÓW, MĘTNA, TOKARY, WILANOWO (gmina Mielnik, powiat siemiatycki);
 • KLUKOWICZE, LITWINOWICZE, WYCZÓŁKI (gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki);
 • BOBRÓWKA, ZUBACZE, PISZCZATKA, POŁOWCE, STAWISZCZE, CZEREMCHA, WÓLKA TERECHOWSKA, KUZAWA, OPAKA DUŻA, POHULANKA (gmina Czeremcha, powiat hajnowski);
 • POLICZNA, BIAŁA STRAŻ (gmina Kleszczele, powiat hajnowski);
 • WOJNÓWKA, STARZYNA, GÓRNY GRÓD, KLAKOWO, KRUGŁE, WYGON (gmina Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski);
 • WIERZCHOWSKIE (gmina Hajnówka, powiat hajnowski);
 • PODOLANY, BIAŁOWIEŻA, ZASTAWA KRZYŻE (gmina Białowieża, powiat hajnowski);
 • GRUSZKI, STARE MASIEWO, MASIEWO NOWE, BABIA GÓRA (gmina Narewka, powiat hajnowski);
 • BRZEZINA, CISÓWKA, ZALESZANY, NOWOSADY, JAŁÓWKA, KONDRATKI, GONCZARY, KITURYKI, DUBLANY, KOLONIA MOSTOWLANY (gmina Michałowo, powiat białostocki);
 • MOSTOWLANY, ZIELONA, ZUBRY, ŚWISŁOCZANY, GOBIATY, NAREJKI, BOBROWNIKI, JARYŁÓWKA, CHOMONTOWCE (gmina Gródek, powiat białostocki);
 • RUDAKI, ŁOSINIANY, KRUSZYNIANY, OZIERANY WIELKIE, BIAŁOGORCE, OZIERANY MAŁE, KUNDZICZE TREJGLE, ŁAPICZE, KRYNKI, KRYNKI MIASTO, JUROWLANY (gmina Krynki, powiat sokólski);
 • PIEROŻKI, GRZYBOWSZCZYZNA, HARKAWICZE, USNARZ GÓRNY, BABIKI, MINKOWCE, ZUBRZYCA MAŁA, MISZKINIKI, ZUBRZYCA WIELKA, WOJNOWCE (gmina Szudziałowo, powiat sokólski);
 • NOMIKI, ZAŚPICZE (gmina Sokółka, powiat sokólski);
 • BILMINY I PALESTYNA, KLIMÓWKA, SZYMAKI, CZEPIELE, TOŁCZE, PARCZOWCE, NOWODZIEL, CZUPRYNOWO, KUŹNICA, KOWALE KOL., CHREPTOWCE, WOJNOWCE, KOWALE, SACZKOWCE, KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE, ZAJZDRA (gmina Kuźnica, powiat sokólski);
 • POHORANY, KRZYSZTOFOROWO (gmina Sidra, powiat sokólski);
 • CHWOROŚCIANY, NOWY DWÓR, ROGACZE, JAGINTY, CHORUŻOWCE (gmina Nowy Dwór, powiat sokólski);
 • DOLINCZANY, LIPSZCZANY, RYGAŁÓWKA, RAKOWICZE, SIÓŁKO, LICHOSIELCE, KOPCZANY, BARTNIKI, STARE LEŚNE BOHATERY, NOWE LEŚNE BOHATERY, WOŁKUSZ, LUBINOWO (gmina Lipsk, powiat augustowski);
 • GRUSZKI, RUDAWKA, RYGOL (gmina Płaska, powiat augustowski);
 • MUŁY, DWORCZYSKO (gmina Giby, powiat sejneński).

Miejscowości, w których został wprowadzony stan wyjątkowy w województwie lubelskim

 • SOBIBÓR, ORCHÓWEK, WŁODAWA I, WŁODAWA II, SUSZNO, SZUMINKA, RÓŻANKA, STAWKI (gmina Włodawa, powiat włodawski);
 • PAWLUKI, DOŁHOBRODY, HANNA, KUZAWKA, JANÓWKA (gmina Hanna, powiat włodawski);
 • KUZAWKA KOLONIA, SŁAWATYCZE, MOŚCICE DOLNE, LISZNA, NOWOSIÓŁKI, TEREBISKI, JABŁECZNA, PAROŚLA PNISKI (gmina Sławatycze, powiat bialski);
 • SZOSTAKI, ZABŁOCIE, ZABŁOCIE KOLONIA, ZALEWSZE, KODEŃ III, KODEŃ II, KODEŃ I, ELŻBIECIN, ZAHACIE, OKCZYN, KOSTOMŁOTY (gmina Kodeń, powiat bialski);
 • MURAWIEC - ŻUKI, KOŁPIN OGRODNIKI, DOBRATYCZE KOLONIA, LEBIEDZIEW, MICHALKÓW, POLATYCZE, BŁOTKÓW, TERESPOL, ŁOBACZEW MAŁY, LECHUTY MAŁE, SAMOWICE, KUKURYKI, KUZAWKA, NEPLE, STARZYNKA (gmina Terespol, powiat bialski);
 • MOKRANY STARE, MOKRANY NOWE (gmina Zalesie, powiat bialski);
 • KRZYCZEW, BOHUKAŁY, ŁĘGI (gmina Terespol, powiat bialski);
 • PRATULIN, ZACZOPKI, DERŁO (gmina Rokitno, powiat bialski);
 • WOROBLIN, OSTRÓW, JANÓW PODLASKI WYGODA, WIERCHLIŚ, JANÓW PODLASKI WIEŚ, STARY PAWŁÓW, STARE BUCZYCE, BUBEL GRANNA, BUBEL ŁUKOWSKA, STARY BUBEL (gmina Janów Podlaski, powiat bialski);
 • KONSTATYNÓW WIEŚ, ANTOLIN, GNOJNO (gmina Konstantynów, powiat bialski).
Więcej o: