Powrót do szkoły. Jakie obostrzenia będą obowiązywać uczniów? O czym muszą pamiętać rodzice?

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się już w środę 1 września. Jak będzie funkcjonowała szkoła w czasie pandemii koronawirusa? Jakie zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w placówkach edukacyjnych? Przypominamy.

Nauka w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 będzie odbywała się w trybie stacjonarnym, o czym mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef MEiN stwierdził jednocześnie, że jeśli zaistnieje zagrożenie związane z pandemią, szkoła może przejść na tryb zdalny lub hybrydowy.

"Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia dla grupy uczniów lub całej szkoły i przejść na naukę zdalną po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego. Zgoda i opinia mogą być wydane w trybie pilnym, np. ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Następnie muszą one zostać utrwalone" - czytamy na stronie resortu edukacji i nauki.

Zobacz wideo Bez lockdownu, bez systemów hybrydowych, bez obowiązkowych szczepień. Duda o początku roku szkolnego

Rok szkolny 2021/2022 w dobie COVID-19. Zasady i pakiety bezpieczeństwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z resortem zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne sanitarne dla szkół, do których uczniowie wrócą 1 września. Jak wyjaśniono, celem tych zasad jest "bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii".

Główne zasady to:

  • dezynfekcja - przed zajęciami i po nich mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym;
  • dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami powinna wynosić 1,5 m;
  • higiena - częste mycie rąk (lub ich dezynfekcja), zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
  • maseczki - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu;
  • wietrzenie sal lekcyjnych - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Rekomendowane są też szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów po 12. roku życia.

zegar (zdjęcie ilustracyjne)Zmiana czasu z letniego na zimowy 2021. Kiedy przestawiamy zegarki?

Ponadto szkoły zostaną wyposażone w tzw. pakiety bezpieczeństwa, które zapewni im MEiN wraz z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Będą to: stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury (łącznie 32 tys. sztuk), termometry bezdotykowe (od trzech do siedmiu sztuk na szkołę, placówkę lub zespół szkół, w zależności od liczby uczniów; łącznie 100 tys. sztuk) oraz środki ochrony osobistej - maseczki jednorazowe (łącznie ok. 210 mln sztuk), maseczki FFP2/FFP3 (ok. 12,5 mln sztuk), rękawiczki (ok. 43 mln sztuk) i płyny dezynfekujące (blisko 560 tys. sztuk o różnej pojemności). Na ten cel zostanie przeznaczonych 100 mln zł z budżetu państwa.

Jeśli chodzi o przedszkola, tu wciąż obowiązują wytyczne z 19 listopada 2020 r. Z treścią zasad można zapoznać się na tej stronie.

500 plus. Zdjęcie ilustracyjne500 plus z wyrównaniem. Co zrobić, by otrzymać wyższe świadczenie?

Początek roku szkolnego. Co z uczniem, u którego zostanie wykryta gorączka?

MEiN przypomina, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Co jednak w przypadku, kiedy okaże się, że któreś z dzieci ma gorączkę lub wykazuje objawy choroby?

"Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)" - podano na stronie rządowej.

Turyści na wakacjach - zdjęcie ilustracyjneWniosek EKUZ. Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Nowy rok szkolny a koronawirus. Jak bezpiecznie przyprowadzać dziecko do szkoły?

Zgodnie z wytycznymi, opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na jej teren, zachowując następujące zasady:

  • jeden opiekun z dzieckiem / dziećmi;
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem / dziećmi - minimum 1,5 m;
  • dystans od pracowników szkoły - minimum 1,5 m;
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach można znaleźć tutaj.

Więcej o: