Matura i egzamin ósmoklasisty 2022. CKE podała harmonogram egzaminów

Kiedy będą egzaminy ósmoklasisty w 2022 roku, a kiedy matury? Centralna Komisja Egzaminacyjna podała harmonogram. Wiadomo, kiedy odbędą się terminy główne, a kiedy dodatkowe i jak długo trzeba będzie czekać na ogłoszenie wyników.
Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasisty w przyszłym roku. Jak będzie się zatem przedstawiała sesja egzaminacyjna w roku szkolnym 2021/2022?

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy się odbędzie?

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzony zostanie między 24 a 26 maja:

 • 24 maja o godzinie 9:00 - język polski;
 • 25 maja o godzinie 9:00 - matematyka;
 • 26 maja o godzinie 9:00 - język obcy nowożytny.

Jeśli chodzi o termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty, to egzaminy odbędą się kolejno 13, 14 i 15 czerwca, wszystkie także o godzinie 9:00. Wyniki testów przeprowadzanych zarówno w maju jak i w czerwcu zostaną ogłoszone 1 lipca 2022 roku.

Egzamin maturalny 2022. Harmonogram

Absolwenci wszystkich typów szkół będą mogli podejść do matury w terminie głównym między 4 a 23 maja. Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

 1. część ustna: od 18 do 20 maja: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski
 2. część pisemna

  - 4 maja, godzina 9:00 - język polski, poziom podstawowy (pp);
  - 4 maja, godzina 14:00 - język łaciński i kultura antyczna, poziom rozszerzony (pr);
  - 5 maja, godzina 9:00 - matematyka (pp);
  - 5 maja, godzina 14:00 - historia muzyki (pr);
  - 6 maja, godzina 9:00 - język angielski (pp);
  - 6 maja, godzina 14:00 - języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (pp);
  - 9 maja, godzina 9:00 - język angielski (pr i dwujęzyczny);
  - 9 maja, godzina 14:00 - filozofia (pr);
  - 10 maja, godzina 9:00 - język polski (pr);
  - 10 maja, godzina 14:00 - język francuski (pr i dj);
  - 11 maja, godzina 9:00 - matematyka (pr);
  - 11 maja, godzina 14:00 - język hiszpański (pr i dj);
  - 12 maja, godzina 9:00 - biologia (pr);
  - 12 maja, godzina 14:00 - język rosyjski (pr i dj);
  - 13 maja, godzina 9:00 - wiedza o społeczeństwie (pr);
  - 13 maja, godzina 14:00 - język niemiecki (pr i dj);
  - 16 maja, godzina 9:00 - chemia (pr);
  - 16 maja, godzina 14:00 - język włoski (pr i dj);
  - 17 maja, godzina 9:00 - historia (pr);
  - 17 maja, godzina 14:00 - języki mniejszości narodowych (pp);
  - 18 maja, godzina 9:00 - geografia (pr);
  - 18 maja, godzina 14:00 - języki mniejszości narodowych (pr);
  - 19 maja, godzina 9:00 - fizyka (pr);
  - 19 maja, godzina 14:00 - historia sztuki (pr);
  - 20 maja, godzina 9:00 - informatyka (pr);
  - 20 maja, godzina,14:00 - język kaszubski, język łemkowski (pr).

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym odbędzie się między 1 a 15 czerwca. Wyniki obu terminów ogłoszone zostaną 5 lipca

Matura 2022 w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 9:00. Części ustnej nie przeprowadza się w terminie poprawkowym. 

Więcej o: