Matura i egzamin ósmoklasisty w 2022 roku. Jakie zmiany przewidziano w nowym projekcie rozporządzenia?

W środę opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia, które dotyczy organizowania egzaminów w czasie epidemii koronawirusa. W projekcie poinformowano, że został on już skierowany do podpisu ministra. Jakie zmiany czekają maturzystów i ósmoklasistów?

Zgodnie z projektem, egzamin ósmoklasisty i matura w 2022 roku zostaną przeprowadzone w podobny sposób, jak miało to miejsce w 2021 roku. Są jednak pewne zmiany. Jak będą wyglądały egzaminy?

Zobacz wideo Komunikator Zoom bije rekordy i budzi kontrowersje. Czy jest bezpieczny?

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku - jak będzie wyglądał?

Egzamin dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zostanie przeprowadzony w maju. Termin dodatkowy wyznaczony został na czerwiec. "Przesunięcie o około miesiąc terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty umożliwi uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować się do tego egzaminu" - napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku zostanie przeprowadzony bez czwartego, obowiązkowego przedmiotu do wyboru spośród takich przedmiotów jak: biologia, chemia, historia, geografia lub fizyka. Powodem są postulaty, jakie zgłosili do resortu edukacji nauczyciele i rodzice. Wyrazili oni obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru spowoduje, że uczniowie skupią się na nauce do tego egzaminu kosztem pozostałych przedmiotów szkolnych.

Zmiany w przeliczaniu wyników egzaminu ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku dotyczył będzie więc trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Z uwagi na rezygnację przeprowadzenia egzaminu z czwartego przedmiotu, dostosowany zostanie sposób przeliczania wyniku na punkty ważne w rekrutacji do liceów lub techników.

Uczniowie będą mogli zdobyć maksymalnie 100 punktów. Wyniki egzaminów z języka polskiego i matematyki będzie mnożyło się przez 0,35 (z każdego przedmiotu można uzyskać maksymalnie 35 punktów). Z języka obcego wynik będzie mnożył się przez 0,3 (co daje do zdobycia maksymalnie 30 punktów).

Matura 2022 - na co muszą przygotować się maturzyści?

Egzamin maturalny w 2022 roku ponownie przeprowadzony zostanie tylko w części pisemnej. Uczniowie będą mieli obowiązek przystąpienia do matury przynajmniej z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin ustny będzie przysługiwał tylko dla tych maturzystów, którzy chcą aplikować na uczelnię zagraniczną, która w rekrutacji zobowiązuje kandydatów do przedstawienia wyniku z części ustnej matury z języka polskiego, języka mniejszości lub języka obcego. Dotyczy to też absolwentów, który są zobligowani do podejścia do takiego egzaminu na podstawie umowy międzynarodowej.

Maturzysta zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeśli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej uzyska co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do matury z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wspomniane rozporządzenie nowelizowane jest na każdy rok szkolny ze względu na epidemię koronawirusa i skutki prowadzenia zdalnego kształcenia w czasie pandemii.

Więcej o: