Abp Gądecki zarzuca rządowi, że obostrzenia są sprzeczne z Konstytucją. I osłabiły Kościół w Polsce

"Sprawy, w jakich księża - pod pretekstem zwalczania epidemii - są oskarżani, iż nie godzą się na ograniczenie wiernym dostępu do świątyni, są sprzeczne z konkordatem, Konstytucją i nie znajdują umocowania w ustawach" - pisze w artykule "Duszpasterstwo po pandemii" abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, opublikował w czwartek artykuł  "Duszpasterstwo po pandemii", w którym zarzuca władzom naruszenie Konstytucji i konkordatu. Chodzi o działania będące odpowiedzią na pandemię koronawirusa i nakładane ograniczenia.

Zobacz wideo Hołownia: Jestem zwolennikiem, żeby państwo z największą surowością i rzetelnością rozliczyło Kościół Katolicki

Abp Gądecki uważa, że decyzje rządu były niezgodne z Konstytucją i konkordatem

Abp Gądecki pisze, że "w czasie pandemii dokonano aktów, które do tej pory przysługiwały na mocy prawa kanonicznego tylko władzy kościelnej, i tylko z najpoważniejszych przyczyn". "Nic podobnego nie wydarzyło się w dwutysiącletniej historii Kościoła. Nie wydarzyło się też podczas wojen, bombardowań czy w czasach zarazy, często dotykającej ludność naszego kraju" - czytamy na Portalu Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Przemysław CzarnekDonald Tusk przeciwko krzyżom w szkołach i Sejmie. Czarnek reaguje

Przewodniczący Episkopatu zastanawia się, czy działania władz nie były sprzeczne z Konstytucją naszego kraju i z konkordatem. Odwołał się do zapisów konkordatu, który w art. 1, mówi : "Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół Katolicki są - każde w swej dziedzinie - niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego".

Przytoczył też artykuł 8: "Rzeczpospolita Polska zapewnia Kościołowi Katolickiemu wolność sprawowania kultu", "organizowanie kultu publicznego należy do władzy kościelnej zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa polskiego", "miejscom przeznaczonym przez właściwą władzę kościelną do sprawowania kultu i grzebania zmarłych Państwo gwarantuje w tym celu nienaruszalność".

Kryzys w kościele nasilony przez reżim sanitarny

Zdaniem Abp Gądeckiego pandemia koronawirusa, a raczej wprowadzane przez rząd obostrzenia i zakazy, miały wpływ na kryzys, z którym mierzy się Kościół. "Nie dość mamy w Kościele polskim problemów z laicyzacją życia religijnego, dechrystianizacją kultury, postępującym permisywizmem moralnym i ideologią gender, konsumpcjonizmem i podziałami w życiu społecznym, to jeszcze odizolowanie od sakramentów świętych, rozbicie wspólnoty kościelnej i osamotnienie w warunkach kwarantanny spowodowało nagłą i radykalną, niezwykle trudną sytuację duszpasterską, której najważniejszym przejawem jest problem z udziałem we Mszy św. i możliwość bezpiecznego przystępowania do Komunii Świętej" - przytacza w artykule fragment opracowania "Duszpasterstwo w czasie pandemii".

Szczepienia przeciw COVID-19 - zdjęcie ilustracyjneSzczepionka przeciw grypie może chronić przed ciężkimi skutkami COVID-19

Jeśli chodzi natomiast o działania, które powinien podjąć Kościół, czytamy, że wyzwaniem staje się sztuka pielęgnowania kontaktu z innymi mimo ograniczeń, "rozwój nowej wrażliwości".

Abp Gądecki odnosi się też do ludzi młodych. "Zauważyliśmy jesienią zeszłego roku, z jaką łatwością - w okresie nauki zdalnej licealistów i studentów - można manipulować młodymi podczas tzw. marszów, a jednocześnie musimy z pokorą uznać, że mamy zadanie do wykonania: mamy trudność w wyjaśnianiu młodzieży współistnienia i 'napięcia' pomiędzy demokratyczną wolnością a ewangeliczną miłością."

Więcej o: