Ziobro chciał wykreślenia Kościoła, który udziela ślubów jednopłciowych. Jest decyzja sądu

Sąd wstrzymał decyzję MSWiA o wykreśleniu Reformowanego Kościoła Katolickiego z rejestru związków wyznaniowych - informuje "Rzeczpospolita". Wykreślenia chciał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Kościół jest jedyną chrześcijańską wspólnotą religijną w Polsce, która udziela ślubów parom jednopłciowym.

Decyzję o wstrzymaniu wykreślenia Reformowanego Kościoła Katolickiego podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Postanowienie sądu nie kończy jednak sprawy. WSA zbada na rozprawie legalność decyzji MSWiA i dopiero wtedy podejmie ostateczną decyzję o dalszym losie wspólnoty religijnej.

Zobacz wideo Ziobro przeciwko rezolucji PE ws. wolności osób LGBTIQ. Śmiszek odpowiada

Kościół udziela ślubów jednopłciowych. Zbigniew Ziobro chciał wykreślić go z rejestru

Reformowany Kościół Katolicki działa w Polsce od 2007 roku. To niewielka społeczność chrześcijańska tradycji starokatolickiej, która ma swoje wspólnoty w ośmiu polskich miastach. Kościół różni się od innych związków wyznaniowych tym, że jego członkowie mogą zawierać małżeństwa jednopłciowe. Wspólnota została wpisana do prowadzonego przez MSWiA rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w styczniu 2020 r.  

Mobilny punkt szczepień (zdjęcie ilustracyjne). Zamość. Podpalenie punktu szczepień i siedziby sanepidu.Pożar w punkcie szczepień w Zamościu. Kto podpalił? Są pierwsze doniesienia

Decyzji sprzeciwił się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Według "Rzeczpospolitej" polityk miał naciskać na wykreślenie Reformowanego Kościoła Katolickiego z rejestru. Ostatecznie doszło do tego we wrześniu 2020 r. - MSWiA zdecydowało o nieważności rejestracji. 

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że do wpisania związku wyznaniowego do rejestru potrzebna jest "zgodność w określaniu małżeństwa tymi samymi pojęciami zarówno w porządku prawnym, jak i uregulowaniach Kościoła, której to zgodności zabrakło". 

RPO: Decyzja MSWiA to złamanie Konstytucji

W październiku 2020 r. Kościół złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Włączył się do niej również Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar uznał, że decyzja MSWiA narusza autonomię związku wyznaniowego i stanowi złamanie art. 25 ust. 3 Konstytucji ("Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego"). 

"Autonomia oraz niezależność kościołów i związków wyznaniowych oznacza przede wszystkim zakaz ingerowania przez państwo w ich wewnętrzne sprawy. […] Małżeństwo zawierane przed duchownym RKK nie wywiera jakichkolwiek skutków na gruncie prawa cywilnego, instytucja ta nie powinna podlegać ocenie co do jej zgodności z art. 18 Konstytucji [zawiera definicję małżeństwa - red.] oraz przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" - wskazał RPO. 

W grudniu 2020 r. MSWiA podtrzymało swoją decyzję o wykreśleniu wspólnoty z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Reformowany Kościół Katolicki postanowił więc zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  

Nie żyje Jacek KondrackiMecenas Jacek Kondracki nie żyje. "Legenda warszawskiej palestry"

Więcej o: