"Czujemy się zlekceważeni przez rządzących". Będzie wielki strajk pracowników służby zdrowia. Podano datę

Na 11 września zaplanowany jest ogólnopolski strajk pracowników ochrony zdrowia. Wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych. Protestujący domagają się wyższych wynagrodzeń i większych wydatków na system opieki zdrowotnej.

O nadchodzącym proteście poinformowano w poniedziałek na konferencji w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Zobacz wideo Arłukowicz: Szpitale zderzą się z chorobami przewlekłymi, które były zaniedbane w ostatnim roku

W skład powołanego Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wchodzą przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych czy Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

Strajk pracowników ochrony zdrowia. Podano datę

- Czujemy się zlekceważeni przez rządzących, wnioskowaliśmy dużo wcześniej o spotkanie z premierem Morawieckim, było to pod koniec czerwca, niestety nie doczekaliśmy się tego spotkania, mimo że z wielu środowisk płynęły pisma wnioskujące o to spotkanie - mówiła na konferencji Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. 

Na stronie Najwyższej Izby Lekarskiej pojawił się zegar odliczający czas do strajku, który rozpocznie się 11 września o godzinie 12. Pracownicy ochrony zdrowia postulują o:

  • znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7 proc., ale 8 proc. PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB),
  • zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej,
  • zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń,
  • podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
  • zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.
Więcej o: