Listy uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych. Kiedy zostaną opublikowane?

W poniedziałek w szkołach pojawią się listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do liceów i techników. Kiedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych i ile potrwa?
Zobacz wideo Cleo była słaba z fizyki. Znalazła sposób, jak podciągnąć sobie ocenę. Nietypowy

Jak pisaliśmy, w czwartek 22 lipca szkoły ponadpodstawowe opublikowały wyniki rekrutacji. Zakwalifikowani kandydaci do piątku 30 lipca byli zobowiązani potwierdzić chęć uczenia się w danej placówce, a także złożyć stosowne dokumenty - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej czy zaświadczenie o wynikach egzaminu. Teraz szkoły opublikują listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów. Mogą one zostać wywieszone w placówce lub pojawić się na jej stronie internetowej.

Kiedy dyrektorzy szkół ogłoszą listy kandydatów przyjętych do placówek?

Według harmonogramu MEiN, dyrektorzy placówek są zobowiązani do opublikowania list osób, które dostały się, bądź nie, do danej szkoły do godziny 14:00 w poniedziałek 2 sierpnia. Dyrektorzy muszą także poinformować kuratora oświaty, czy w placówkach pozostały wolne miejsca - jeśli takowe pozostaną, szkoły rozpoczną rekrutację uzupełniającą.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Kiedy się zaczyna? [TERMINY]

We wtorek 3 sierpnia pojawią się informacje o liczbie ewentualnych wolnych miejsc w danych placówkach ponadpodstawowych. Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 5 sierpnia do godziny 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu się kandydatów zostaną podane 16 sierpnia, natomiast między 17 a 20 sierpnia uczniowie będą musieli potwierdzić chęć zapisania się do szkoły, składając wymagane dokumenty. Listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów z rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane 23 sierpnia. 

Więcej o: