Protest Strajku Kobiet pod Ministerstwem Edukacji. "Lubię moje cnoty niewieście", "Bunt!" [ZDJĘCIA]

Ogólnopolski Strajk Kobiet rozpoczął strajk przed budynkiem Ministerstwa Edukacji. Tym razem demonstracja skierowana jest przeciwko ministrowi Przemysławowi Czarnkowi. Demonstracje mają się odbyć również przed kuratoriami i placówkami oświaty w całej Polsce.

Ogólnopolski Strajk Kobiet rozpoczął demonstrację przed Ministerstwem Edukacji w ramach reakcji na słowa doradcy ministra edukacji i nauki - dr. Pawła Skrzydlewskiego. Polityk powiedział w ubiegłym tygodniu, że w jego opinii rolą szkoły jest realizowanie "właściwego wychowania kobiet, a mianowicie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich".

Ogólnopolski Strajk Kobiet organizuje "uliczny trolling" przed siedzibą MEN

"Uliczny trolling kretyńskiej wypowiedzi to nasz sposób na odreagowanie absurdu i zwrócenie uwagi na dewastowanie wszelkich cnót i wartości, które powinny przyświecać nowoczesnej oświacie" - pisze Ogólnopolski Strajk Kobiet w swoim wydarzeniu na Facebooku zatytuowanym "#GruntujemyCnotyNiewieście".

"Lubię swoje cnoty niewieście" - to hasło na jednym z transparentów, niesionego przez jednego z mężczyzn, którzy również biorą udział w proteście.

W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" dr Paweł Skrzydlewski, doradca ministra edukacji i nauki, wypowiedział się na temat "zepsucia duchowego kobiety", który jego zdaniem uwidacznia się dzisiaj w kulturze i objawia "próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie", a w efekcie zagraża rodzinie. Z tego powodu - jak stwierdził - konieczne jest "ugruntowywanie kobiet do cnót niewieścich". Z tezą tą zgodził się później sam minister Czarnek, który przyznał, że Skrzydłowski to "wybitny filozof, mówiący szczerą prawdę". 

Plany resortu edukacji na rok szkolny 2021/2022. "Szkoła przestanie być publiczna, stanie się partyjna"

Szef resortu edukacji ma plany na nowy rok szkolny. Zdaniem Czarnka "kwestia rodziny, kryzysu rodziny i ataku na rodzinę jest potężna". Kierunki na nowy rok szkolny składają się więc z sześciu punktów, w tym między innymi "wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego". Zdaniem Doroty Łobody, warszawskiej radnej, członkini Rady Konsultacyjnej przy OSK, a także współzałożycielki fundacji Rodzice Mają Głos, do opinii publicznej przedostają się głównie takie wypowiedzi, jak ostatnie stwierdzenie o "cnotach niewieścich", tymczasem umyka nam "sedno forsowanych zmian" - "praca nad bardzo konkretnymi zmianami w systemie oświaty, które sprawią, że szkoła przestanie być publiczna, a będzie państwowa, a właściwie partyjna".

Więcej o: