Morawiecki o wyroku TSUE: Nie pozwolę, by Polska była dyskryminowana

- My oparliśmy reformę wymiaru sprawiedliwości o rozwiązania bardzo podobne lub identyczne jak w innych krajach europejskich - mówił premier Mateusz Morawiecki, komentując czwartkowy wyrok TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii. 

Wiceprezeska TSUE Rosario Silva de Lapuerta wydała również postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych zobowiązujących Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Polska naruszyła, zdaniem Komisji, prawo Unii, ponieważ powierzyła Izbie Dyscyplinarnej, której niezawisłość i bezstronność nie są zagwarantowane, właściwość do orzekania w sprawach dotyczących statusu sędziów i asesorów sądowych oraz pełnienia przez nich urzędu, takich jak z jednej strony sprawy o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów lub asesorów sądowych oraz z drugiej strony sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego i sprawy z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku

- podkreślono w orzeczeniu.

Mateusz Morawiecki komentuje wyrok TSUE

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się już do decyzji TSUE, argumentując, że polska reforma wymiaru sprawiedliwości opiera się na rozwiązaniach bardzo podobnych lub identycznych jak w innych krajach europejskich.

- Mamy procedurę KRS, która jest niemal tożsama do hiszpańskiej. Ona działała wiele lat i nie przeszkadzała, my robimy tak samo i ona przeszkadza. No nie, ja się na taką dyskryminację zgodzić nie mogę zgodzić

- powiedział premier. 

- Nie mogę pozwolić, że Polska będzie traktowana gorzej i będzie dyskryminowana - dodał Morawiecki.

Prof. Marcin Matczak podczas protestu pod hasłem 'Ziobro musi odejść' pod Kancelarią Premiera. Warszawa, sierpień 2019 r.Decyzja TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. "Czołowe zderzenie ciężarówki z osobowym"

Zobacz wideo Morawiecki pytany, czy Patrycja Kotecka powinna nadal pracować w Link4: Niektórzy pracują od dawna
Więcej o: