NIK przygląda się komisji ds. pedofilii. "Nieprawidłowo finansowana przez rząd"

Jak co roku Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wykonanie budżetów najważniejszych instytucji państwowych. Po raz pierwszy kontrolerzy mieli okazję zbadać dokumenty finansowe komisji ds. pedofilii, która działa od listopada 2020 roku. Według NIK, organ ten był nieprawidłowo finansowany przez rząd.

O wynikach kontroli w Państwowej Komisji ds. Pedofilii poinformowała "Rzeczpospolita". Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, w organie tym nie było planu wydatków na 2020 rok, chociaż jako instytucja państwowa ma obowiązek stworzenia planu dochodów i wydatków. Ponadto komisja ds. pedofilii nie prowadziła ksiąg rachunkowym, co jest drugim już naruszeniem ustawy o finansach publicznych.

Zobacz wideo Dlaczego księża milczą w sprawach patologii w Kościele?

Kontrola NIK w Państwowej Komisji ds. Pedofilii

"Rzeczpospolita" podaje, że kontrolerzy mają wątpliwości dotyczące finansowania przez państwo komisji w pierwszych miesiącach jej działalności. Sprawa ta jest na tyle istotna, że trafiła na listę ośmiu najpoważniejszych nieprawidłowości budżetowych. Lista ta została udostępniona w "Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 ", i trafiła z NIK do Sejmu.

Wątpliwości kontrolerów budzi także zakup dwóch systemów, który został oceniony jako niecelowy i niegospodarny. Chodzi o systemy finansowo-księgowy i płacowo-kadrowy, które nie były używane przez komisję, ponieważ "brakowało kluczowych funkcjonalności". Ogólny koszt wydatków na te systemy wyniósł 38 tys. złotych.

Ksiądz - zdjęcie ilustracyjne Ksiądz żądał 800 zł za wydanie zgody na pogrzeb. "No to ile Pan da?"

Co ciekawe, nieprawidłowości w tych systemach zostały wykryte przez komisję ds. pedofilii przed kontrolą NIK. Wdrożono wówczas środki naprawcze - odstąpiono od umowy z dostawcą systemu i wprowadzono nowy.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii prowadzi około 300 spraw. Zgodnie z ustawą, wśród zadań komisji są m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (gwałtu, molestowania seksualnego, napaści seksualnej) wobec małoletniego poniżej lat 15, powiadamianie o przypadkach niezawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa pedofilii czy identyfikowanie zaniedbań i zaniechań w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych - także w Kościele.

Ludzie składają hołd ofiarom kanadyjskiego systemu szkół z internatami. Victoria, 1 lipca 2021 Kanada. Co najmniej 160 kolejnych grobów przy katolickiej szkole

Więcej o: