TK orzeka w sprawie Izby Dyscyplinarnej. W roli głównej sędzia Piotrowicz

W środę Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje sprawę postanowienia unijnego Trybunału Sprawiedliwości nakazującego natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W praktyce Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy Polska powinna respektować decyzję TSUE. Pierwsza rozprawa przed TK miała miejsce pod koniec kwietnia.

Trybunał zbada zgodność z konstytucją przepisu Traktatu o Unii Europejskiej. Mówi on, że państwa członkowskie podejmują środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii.

Zobacz wideo Trybunał Konstytucyjny orzeka ws. Izby Dyscyplinarnej. Oglądaj transmisję

Trybunał Konstytucyjny wznowi rozprawę ws. postanowienia TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN

Pytanie prawne w tej sprawie sformułowała do TK sama Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Stało się to w kwietniu 2020 roku, po tym, jak TSUE wydał postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych, zawieszając Izbę Dyscyplinarną w zakresie badania przez nią spraw dyscyplinarnych sędziów.

- Pytanie zmierza do tego, żeby rozstrzygnąć bardzo poważny problem prawny - co ma zrobić sąd, kiedy określona decyzja sądu europejskiego, czyli zastosowanie środków tymczasowych, staje w sprzeczności z porządkiem konstytucyjnym państwa członkowskiego, w tym przypadku Polski - mówił pod koniec kwietnia przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy przed TK rzecznik ID SN Piotr Falkowski.

Ze względu m.in. na wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich kolejne terminy rozpraw były odraczane. RPO Adam Bodnar chciał wyłączenia ze składu orzekającego jego przewodniczącej sędzi Krystyny Pawłowicz za jej wypowiedzi krytykujące Unię Europejską i sam unijny Trybunał Sprawiedliwości. Ostatecznie sędzia Pawłowicz została wyłączona na własną prośbę.

Julia PrzyłębskaTK nie orzekł ws. wyższości prawa UE nad krajowym. Przyłębska ogłosiła przerwę

Sprawę środków tymczasowych bada teraz 5-osobowy skład orzekający. Przewodniczy mu sędzia Stanisław Piotrowicz, sprawozdawcą jest sędzia Bartłomiej Sochański a w skład uzupełniają sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Justyn Piskorski oraz Jakub Stelina.

Więcej o: