Rzeszów. Wybory prezydenckie 2021. Do której można oddać głos? Do której otwarte lokale wyborcze?

Przedterminowe wybory prezydenckie w Rzeszowie odbywają się w niedzielę 13 czerwca. Do której wyborcy z tego miasta mogą oddać głos na swojego kandydata? Jakie są zasady reżimu sanitarnego w lokalach?

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa miały odbyć się w maju, jednak ze względu na epidemię koronawirusa, zostały przesunięte na niedzielę 13 czerwca. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych w godzinach od 7:00 do 21:00. Lokal wyborczy, odpowiedni do miejsca zamieszkania, można sprawdzić na stronie bip.erzeszow.pl.

Zobacz wideo Wakacje coraz bliżej. Czy ceny wyjazdów zagranicznych nas zaskoczą?

Wybory na prezydenta Rzeszowa - kiedy się odbędą?

Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas ponowne głosowanie przeprowadzone zostanie 14 dni po terminie pierwszego głosowania. Ewentualna II tura odbędzie się więc w niedzielę 27 czerwca. Wówczas lokale wyborcze również będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Rzeszowa wpisani do rejestru wyborców. Są to osoby, które:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,
  • nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Rzeszów. Wybory prezydenckie 2021 - zasady reżimu sanitarnego

Na głosowanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty i maseczkę. Dodatkowo warto mieć także swój długopis. Zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, każdy wyborca, który będzie przebywał na terenie lokalu wyborczego, powinien mieć osłonięte usta i nos maseczką - można ją uchylić tylko na prośbę komisji, w celu identyfikacji. Wyborcy powinni również zachowywać odstęp 1,5 metra od innych osób w lokalu czy w kolejce do oddania głosu.

W każdym lokalu znajdywać się będą środki do dezynfekcji rąk. Udostępnione zostaną też zdezynfekowane długopisy, a urny będą regularnie odkażane. Lokale mają być też często wietrzone.

Więcej o: