Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy lekarz spoza Unii Europejskiej musi znać polski

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej, która dotyczy przyznawania w trybie uproszczonym prawa do wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom. Sprawa dotyczy zgodności uchwały NRL z nowelizacją ustawy przedstawionej przez resort zdrowia.
Zobacz wideo Heroiczna walka medyków. Psychiatra: To gigantyczny stres. Grozi im wypalenie

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystosował komunikat, w którym pisze, że po raz pierwszy w historii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, minister zdrowia zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę NRL. Sprawa dotyczy przyznawania lekarzom wykształconym poza Unią Europejską prawa do wykonywania zawodu w trybie "uproszczonym". 

Prof. Andrzej Matyja i minister Adam NiedzielskiProf. Matyja: Czy 19 złotych brutto nie jest propozycją uwłaczającą?

Minister Zdrowia zaskarżył uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej do Sądu Najwyższego

Jak pisaliśmy, 27 listopada Sejm przyjął nowelizację ustawy ws. kadr medycznych spoza Unii Europejskiej. Uproszczenie procedury przyznawania prawa do wykonywania zawodu cudzoziemcom ma być sposobem na walkę z epidemią.

W związku z nowelizacją ustawy, Adam Niedzielski zaskarżył uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z 29 stycznia tego roku, która zmieniała uchwałę z 13 stycznia 2017 roku. Samorząd lekarski stawia bowiem wymóg potwierdzenia znajomości języka polskiego przez kandydatów ubiegających się o prawo do wykonywania zawodu w Polsce.

Tymczasem minister uważa, że wymóg ten nie wynika z przepisów. Dodatkowo za sprzeczne z prawem uznano także wymaganie orzeczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia kandydata. Szef resortu zdrowia uważa także, że jego decyzja o udzieleniu osobie zgody na wykonywanie zawodu powinna być wystarczająca, a okręgowa rada lekarska nie powinna prowadzić osobnego postępowania, oceniającego kandydaturę.

Minister zdrowia Adam Niedzielski złożył wniosek o ściganie osób, które nękały go pod miejscem zamieszkaniaAdam Niedzielski złożył wniosek o ściganie osób ws. incydentu przed jego mieszkaniem

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej o skardze ministra zdrowia: Zarzuty są niezasadne

W związku z tą sprawą Andrzej Matyja złożył do Sądu Najwyższego obszerną odpowiedź, w której określił zarzuty ministra zdrowia jako "niezasadne". Prezes NRL pisze, że podjęta uchwała konsultowana była z wybitnym znawcą prawa i według jego opinii znajomość języka polskiego wynika z Konstytucji, a także z prawa unijnego.

Lekarz podkreśla, że samorząd lekarski nie jest przeciwny przyznawaniu prawa do wykonywania zawodu lekarzom spoza Unii, o czym mają świadczyć rozpatrzone wnioski - na 137 dotychczas złożonych, rozpatrzonych przez okręgowe rady lekarskie zostało 80, z czego w 74 przypadkach zdecydowano o przyznaniu prawa do wykonywania zawodu.

Więcej o: