Ambasadorowie wspierają społeczność LGBTI. Bix Aliu: Równość. Godność. Wolność od strachu. Po prostu

"Aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji" - czytamy w liście poparcia dla społeczności LGBTI podpisanym przez 48 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce.

Otwarty list wystosowano w związku z przypadającym 17 maja Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT). Zbieranie podpisów koordynowała Ambasada Królestwa Danii w Polsce. W ubiegłych latach ten obowiązek spoczywał na placówce belgijskiej.  

Zobacz wideo PiS kontra LGBT. Wypowiedzi polityków krzywdzą mniejszości

Otwarty list ambasadorów do społeczności LGBTI

"Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT) chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami" - napisano w liście. "Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski - w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Pile, Płocku, Poznaniu, Radomsku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Trójmieście, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Zielonej Górze" - stwierdzono. 

Sygnatariusze listu podkreślili, że uznają "przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka". "Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans" - czytamy. "Aby to umożliwić, a w szczególności, aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów" - podkreślono.

"Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać" - czytamy w piśmie.

Pod listem podpisało się 48 osób, głównie szefów placówek dyplomatycznych, ale także przedstawicieli międzynarodowych organizacji. Wśród sygnatariuszy są ambasador Królestwa Danii Ole Toft, ambasador Królestwa Belgii Luc Jacobs, chargé d’affaires ambasady Stanów Zjednoczonych Bix Aliu, a także przedstawiciele m.in. Francji, Argentyny, Islandii, Finlandii, Kanady, Nowej Zelandii, Malty, Macedonii Północnej, Argentyny, Czarnogóry czy Estonii.

Wiele placówek dyplomatycznych z okazji IDAHOT opublikowało w mediach społecznościowych słowa wsparcia zaadresowane do społeczności LGBTI. "Z dumą podpisałyśmy list otwarty placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce dotyczący sytuacji społeczności LGBT+ w Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii" - czytamy na profilu ambasady Izraela. 

"Równość. Godność. Wolność od strachu. Po prostu" - napisał z kolei Bix Aliu. 

"Niemcy wyraźnie sprzeciwiają się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub płeć. Prawa człowieka mają zastosowanie wobec wszystkich i wszędzie. Z okazji dzisiejszego IDAHOT2021 także Ambasada Niemiec wywiesza tęczową flagę" - napisał Arndt Freytag von Loringhoven, niemiecki ambasador w Polsce. 

Więcej o: