Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa włocławskiego. Kto zastąpi Wiesława Meringa?

Papież Franciszek przyjął rezygnację Wiesława Meringa. Duchowny zrezygnował z pełnienia funkcji biskupa włocławskiego ze względu na wiek. Wiadomo już, kto go zastąpi.

O tym, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego poinformowała Nuncjatura Apostolska w Polsce. Z krótkiego komunikatu wynika także, że ojciec święty mianował na to stanowisko dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego. "Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego administratorem apostolskim diecezji włocławskiej będzie bp Mering" - poinformowała Diecezja Włocławska

Zobacz wideo „Co łaska” za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Biskup włocławski zrezygnował z funkcji. Wiesława Meringa zastąpi Krzysztof Wętkowski

Wiesław Mering został biskupem diecezjalnym diecezji włocławskiej w 2003 roku. Na to stanowisko powołał go Jan Paweł II. W listopadzie ubiegłego roku kuria poinformowała, że duchowny zrezygnował z pełnionej funkcji ze względu na wiek - 10 grudnia 2020 roku skończył 75 lat.

Biskup włocławski Wiesław Mering Biskup Mering w wielkanocnych życzeniach pisze o "chorej ideologii" i "agresywnej mniejszości"

Wiesława Meringa zastąpi Krzysztof Wętkowski, który urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu nauki w miejscowym liceum rozpoczął studia i formację kapłańską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Był wikariuszem w parafii farnej pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska).

W 1989 roku podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna został mianowany najpierw rzecznikiem prasowym i referentem do spraw środków społecznego przekazu, a później kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej.

Watykan (obraz ilustracyjny) Vatican News: Międzynarodowe obrady nt. pedofilii w kościele - w Warszawie

Był również wykładowcą w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od października 2012 roku pełni funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej.

Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego do spraw Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.

Więcej o: