Abp Głódź nie jest już Honorowym Obywatelem Białegostoku. Miasto odebrało mu tytuł

Rada Miasta Białystok odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi - poinformował prezydent miasta. Żaden z radnych nie był przeciwny. Decyzja Rady ma związek z karą za zaniechania, którą Watykan nałożył na Głodzia.

"Rada Miasta Białystok odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta arcybiskupowi S. L. Głódziowi. Za uchwałą głosowało 21 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw" - napisał na Twitterze Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Watykan ukarał abp. Głódzia

W wydanym pod koniec marca komunikacie Nuncjatura Apostolska przekazała informacje o karach nałożonych na abp. Sławoja Leszka Głódzia przez Watykan. Mają one związek z zaniechaniem przez arcybiskupa kwestii związanych z nadużyciami seksualnymi, a także innymi sprawami związanymi z nieprawidłowym zarządzaniem podlegającą mu archidiecezją.

Wobec arcybiskupa zostały podjęte trzy decyzje: nakaz zamieszkania poza gdańską archidiecezją, zakaz uczestnictwa w publicznych celebracjach religijnych oraz spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej oraz nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć. Na początku kwietnia abp Głódź spełnił część kary nałożonej przez Watykan. Opuścił rezydencję w Gdańsku.

30 marca do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczącego niezawiadomienia właściwego organu o przypadkach pedofilii wobec nieletnich przez byłego biskupa Edwarda Janiaka i arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

Abp GłódźAbp Głódź opuścił rezydencję w Gdańsku. To kara nałożona przez Watykan

Więcej o: