Sędziego Juszczyszyna nie dopuszczono do orzekania. Sąd okręgowy zażądał wyjaśnień od Nawackiego

Prezes olsztyńskiego sądu rejonowego Maciej Nawacki nie dopuścił do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna, pomimo nakazu wydanego przez inny sąd. W związku z tym kierownictwo Sądu Okręgowego w Olsztynie zażądało od Nawackiego udzielenia "kompleksowej informacji" o powodach takiej decyzji. W sprawę sędziego Juszczyszyna włączyła się również posłanka Lewicy Monika Falej, która złożyła zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z 14 kwietnia 2021 roku orzekł, że sędzia Paweł Juszczyszyn ma zostać przywrócony do "wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych" w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. 

Zobacz wideo Girzyński: Chciałbym, żeby wymiar sprawiedliwości działał dobrze

Nawacki nie dopuścił Juszczyszyna do orzekania. Twierdzi, że zaistniał "spór kompetencyjny"

Juszczyszyn pojawił się budynku sądu w poniedziałek rano. Nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa SR w Olsztynie Macieja Nawackiego, który przekonuje, że zaistniał "spór kompetencyjny" pomiędzy uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszeniu Juszczyszyna w czynnościach służbowych a postanowieniem bydgoskiego sądu. W związku z tym Nawacki zapowiedział, że zwróci się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego i przewodniczącego Izby Dyscyplinarnej o zbadanie tego "sporu kompetencyjnego". Odmienną opinię wyrazili natomiast wiceprezesi olsztyńskiego sądu Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski. Ich zdaniem należy wykonać postanowienie SR w Bydgoszczy. 

- W moim macierzystym wydziale cywilnym powitano mnie brawami, ale na to wszedł prezes Nawacki i powiedział, że w jego ocenie zabezpieczenie sądu w Bydgoszczy nie jest wiążące, że wiąże go uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - powiedział  dziennikarzom sędzia Juszczyszyn. 

Sędzia Paweł JuszczyszynSędzia Juszczyszyn przyszedł do pracy. "Prezes nie stoi ponad prawem"

Sąd Okręgowy w Olsztynie zażądał wyjaśnień od Nawackiego

Na wydarzenia, które w poniedziałek rozegrały się w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, zareagował tamtejszy sąd okręgowy. Jak poinformowała PAP, jego kierownictwo zwróciło się do Nawackiego o nadesłanie  "kompleksowej informacji o tym, jakie podjął działania w związku z wykonaniem postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który zdecydował o przywróceniu sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania".

- Nasze stanowisko jest takie, że postanowienie sądu w Bydgoszczy jest natychmiast wykonalne i adresat ma obowiązek je wykonać, nawet jeśli się z nim nie zgadza. Jeśli prezes Nawacki uważa, że jest jakiś spór kompetencyjny, to powinien to podnieść w zażaleniu, jakie może na tę decyzję złożyć. Jego argumenty rozpatrzy wówczas sąd, który to zażalenie będzie rozpoznawał. Kiedy jakaś decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, wówczas należy to wykonać, inaczej postępuje się sprzecznie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym - powiedział PAP sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Nawacki miał udzielić niezbędnych informacji do godz. 13 w poniedziałek. 

W sprawę sędziego Juszczyszyna włączyła się również posłanka Lewicy Monika Falej, która skierowała do Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia podstawowych praw pracowniczych.

Zawieszenie Pawła Juszczyszyna

Sędzia Paweł Juszczyszyn w 2019 r. w związku z orzekaniem w jednej ze spraw zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Chciał bowiem upewnić się, czy sędzia orzekający w pierwszej instancji miało do tego prawo jako osoba powołana przez nową KRS.

"Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął sędziemu Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego, a rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu" - opisuje postępowanie wobec Pawła Juszczyszyna Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

W listopadzie 2019 r. prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki na jeden miesiąc zawiesił Juszczyszyna. W grudniu 2019 r. Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zarządzenie Nawackiego. 

"Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego, uznając ją za wadliwą. 4 lutego 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 proc." - relacjonuje IUSTITIA.

14 kwietnia, po rozpoznaniu wniosku Juszczyszyna przeciwko SR w Olsztynie o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania, nakazał przywrócenie sędziego do obowiązków służbowych. 

Więcej o: