CKE opublikowała wytyczne ws. organizacji matur i egzaminu ósmoklasisty. Jak będą wyglądać?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, jak w tym roku będzie wyglądać egzamin ósmoklasisty oraz matura. Uczniowie będą musieli przynieść ze sobą własne przybory, picie oraz jedzenie. Dla uczniów, którzy nie mogą nosić maseczek, zostaną przygotowane oddzielne sale, gdzie odległość między ławkami będzie wynosić dwa metry.

W komunikacie opublikowanym przez CKE czytamy, że "osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji lub na kwarantannie".

Zobacz wideo Premier Morawiecki: Od 10 maja każdy, kto skończy 18 lat, będzie mógł się zarejestrować do szczepienia

Matura 2021. CKE poinformowała, jak będą wyglądać matury i egzamin ósmoklasisty

"Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu - bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19" - informuje komisja egzaminacyjna i dodaje, że na egzaminy nie mogą przyjść rodzice zdających uczniów. Wyjątek stanowią ci ósmoklasiści i maturzyści, którzy potrzebują pomocy w poruszaniu się.

"Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających - konieczna jest ich dezynfekcja (...). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów" - czytamy w wytycznych CKE. Dodatkowo uczniowie muszą zaopatrzyć się we własną wodę do picia.

Matura z matematyki Matura za 2 lata trudniejsza. "Lewandowski będzie napastnikiem"

Uczniowie zdający jednego dnia dwa egzaminy, mogą między nimi opuścić budynek szkoły lub oczekiwać na kolejny test na terenie placówki.

Sale będą wietrzone co godzinę, a między ławkami zachowane zostanie 1,5 metra odstępu

Uczniowie, czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, muszą zachować co najmniej 1,5 metra odstępu między sobą. Komisja informuje również, że na teren szkoły wejdą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. "Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  • wychodzi do toalety;
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej".

Przemysław Czarnek zapowiedział komunikat w sprawie przyszłorocznej matury i egzaminu ósmoklasisty Matura i egzamin ósmoklasisty. W 2021 łatwiejsze. A w 2022? Czarnek zapowiada

Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu w innej sali egzaminacyjnej. "W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi dwa metry" - przekazuje CKE.

Więcej o: