Komisja ds. pedofilii podaje nowe dane. Prowadzi 270 spraw, złożono 100 zawiadomień do prokuratury

Prowadzenie 270 spraw konkretnych osób, 100 spraw zgłoszonych do prokuratury, 35 zawiadomień ws. przestępstwa niepoinformowania o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich - tak wygląda pięciomiesięczny bilans prac państwowej komisji ds. pedofilii. Urząd zapowiada na lipiec raport dotyczący m.in. skali wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce.

Komisja ds. pedofilii została utworzona w lipcu 2020 r. Urząd rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od 24 listopada tego samego roku. Teraz, po pięciu miesiącach działalności, podsumowuje swoją aktywność i podaje, jakie działania zamierza podjąć w przyszłości. Komisja skupia się na pomocy osobom indywidualnym, analizie i ocenie obecnych systemów pomocy oraz karania sprawców. Komisja pracuje również nad doskonaleniem wewnętrznej organizacji pracy i procedur.  

Zobacz wideo „Co łaska” za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Komisja ds. pedofilii działa już pięć miesięcy. Efekty? 270 spraw konkretnych osób

Komisja prowadzi obecnie 270 spraw konkretnych osób, 100 spraw zgłoszono do prowadzenia prokuraturze. Komisja przeprowadziła 30 spotkań z osobami poszkodowanymi, czyli tzw. wysłuchań, które ze względu na pogorszenie się sytuacji epidemicznej zostały wstrzymane od 1 kwietnia.  

Odnalazła się 8-letnia Małgosia Zaginioną 8-letnią Małgosię znaleźli mieszkańcy. "Gdzie byłaś, córeczko?"

Monitoruje też ponad 200 spraw w sądach i prokuraturach, 34 przedawnione sprawy zakwalifikowano na postępowanie wyjaśniające. Złożono również 35 zawiadomień do prokuratury ws. niedopełnienia obowiązku prawnego przez osoby, które mimo posiadanej wiedzy o krzywdzeniu małoletnich nie zgłosiły tego organom ścigania. 

W trakcie pięciu miesięcy działalności komisja przebadała akta 300 zakończonych postępowań sądowych, odebrała blisko 300 telefonów dotyczących wykorzystywania seksualnego i wysłała co najmniej 1200 pism z prośbą o akta konkretnej sprawy. Komisja wystąpiła również o informacje i akta kościelne z lat 2000-2020. 

"Trwają intensywne przygotowania do publikacji raportu"

Komisja zamierza wydać w lipcu 2021 r. raport dotyczący analizy i oceny skali wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, wskazania największych problemów oraz rozwiązań, w tym zmian prawnych i instytucjonalnych. Raport sporządzono na podstawie akt 2300 spraw z lat 2017-20. "Nawiązano kontakt ze środowiskami: prokuratorskim, medycznym w tym seksuologicznym, osób niepełnosprawnych, parlamentarnym i kościelnym. W tym celu wysłano ponad 50 pism, przeprowadzono 16 spotkań osobiście lub internetowo z ekspertami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi" - informuje komisja. 

Psychiatryczna izba przyjęć Problemy dzieci podczas pandemii. "Nikt nie wie, co się z nimi dzieje"

W trakcie prac komisji pojawiły się również problemy w procesie komunikacji z poszkodowanymi. Trwają prace nad stworzeniem nowej strony internetowej komisji. "Komisja rozwiązała jeden ze zgłaszanych problemów - zwiększenia dyskrecji korespondencji: pełna nazwa na wysyłanych kopertach została zastąpiona skrótem PKDP" - poinformowano. 

"W planach Komisji na najbliższy kwartał jest - obok prowadzenia spraw osób indywidualnych - dokończenie analiz oraz promocja rozwiązań prawnych. Trwają intensywne przygotowania do publikacji raportu, rozwijana będzie też współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz dalsza optymalizacja pracy urzędu" - wskazano.

Więcej o: