Rosną kary za spacer z psem. Nie dochowasz ostrożności - zapłacisz nawet 500 złotych

10 kwietnia w życie wchodzi zmiana rozporządzenia rządu w sprawie grzywien za część wykroczeń. Przewidziano m.in. podwyżkę kar za spacery z psem, którego nie upilnujemy. W najgorszym przypadku grozi za to nawet 500 zł mandatu.

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń wydano 26 marca. Reguluje ono między innymi wysokość mandatów za sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim czy kwestie utrzymywania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, a także niedochowania ostrożności podczas spaceru z psem.

Zobacz wideo Uderzał psa młotkiem, a potem go zakopał. Zwierzę przeżyło, a oprawca został zatrzymany

Spacer z psem może nas kosztować kilkaset złotych

Duże emocje budzi wzrost kary za nieprawidłowe wyprowadzanie psa. W przypadku niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, grzywna może wynosić od 50 do 250 zł. Regulacja dotyczy przede wszystkim smyczy i kagańca. Nie zawsze jednak są one konieczne, jeśli pies jest odpowiednio wytresowany. Są jednak miejsca, jak transport publiczny, w których niezależnie od tresury, przeważnie należy psu założyć kaganiec i trzymać go na smyczy. 

Jeszcze większa kara obowiązuje za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, "które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka". Ten drugi człon nie odnosi się jednak do listy ras uznawanych za stanowiące zagrożenie, a do konkretnych przypadków, informuje polsat.pl.

pies (zdjęcie ilustracyjne)Podatek od psa. Ile wynoszą stawki? Kto musi płacić, a kto nie?

Jakie grzywny jeszcze się zmieniają?

  • Niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych - od 100 do 250 zł.
  • Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym - od 100 do 250 zł.
  • Udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 - 500 zł.
  • Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych - 500 zł.
  • Sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania - 100 zł.
  • Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych - 100 zł.
  • Nieumieszczenie w punkcie detalicznym widocznej i czytelnej informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)” - 150 zł.
  • Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia - 150 zł.
Więcej o: