Wielkanoc 2021. Jak będą wyglądały święta? Co ze święceniem pokarmów i całowaniem krzyża?

Wielkanoc w 2021 r. spędzimy w ścisłym reżimie sanitarnym. Wierni muszą liczyć się z tym, że ograniczenia związane z pandemią koronawirusa zmienią sposób obchodzenia Wielkiego Tygodnia. Jakie zmiany czekają wiernych? Zakaz całowania krzyża, komunia przyjmowana na rękę, święcenie pokarmów w domach - to tylko niektóre z wytycznych, które pojawiają się w diecezjalnych dokumentach.

Konferencja Episkopatu Polski nie wydała ogólnopolskich zaleceń dotyczących sposobu obchodzenia świąt wielkanocnych. Przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki, zwrócił się jednak z apelem do wszystkich wiernych i duchownych o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie liturgii. Wprowadzanie obostrzeń pozostaje w gestii poszczególnych diecezji. Wiele z nich wydało już swoje wytyczne, dzięki czemu możemy się dowiedzieć, jakich ograniczeń należy się spodziewać. Jak będzie wyglądała Niedziela Palmowa? Czy dojdzie do tradycyjnego poświęcenia pokarmów? 

Zobacz wideo Wielkanoc bez spotkań rodzinnych? Marek Posobkiewicz komentuje

Jak będzie wyglądać Niedziela Palmowa? Biskupi zalecają skromniejsze procesje

Diecezja płocka oraz łódzka poinformowały, że tradycyjne procesje z palmami powinny odbyć się w formie skromniejszej, np. z udziałem celebransa i asysty, tak aby wierni mogli pozostać na swoich miejscach, gdy wymogi sanitarne domagają się zachowania odstępów. Na terenie tych diecezji postanowiono zrezygnować ze znaku pokoju w postaci podania dłoni. Wierni powinni pozdrawiać się poprzez skinienie głową.  

Kraków. Oślepiał pilotów śmigłowca. Laser zawinął w bandaż i trzymał w szafceOślepiał pilotów. Laser zawinął w bandaż i trzymał w szafce dla dzieci

Z kolei Prymas Polski abp Wojciech Polak, zarządził, że na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej upamiętnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Prymas wskazał, że należy zastosować drugą, uproszczoną formę liturgii przewidzianą przez Mszał Rzymski. Wskazania biskupów obowiązują tylko na terenie podległych im diecezji. Można się jednak spodziewać, że kościelne obostrzenia w całej Polsce przybiorą podobny charakter. 

Wielki Czwartek i Wielki Piątek - krzyż pocałuje tylko celebrans

Msza Krzyżma może być odprawiana na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej bez udziału wiernych. Msza Krzyżma odbędzie się bez udziału wiernych również w diecezji tarnowskiej. Podczas uroczystości Mszy Wieczerzy Pańskiej należy zrezygnować z obrzędu obmycia nóg. Kapłani uczestniczący w obchodach Wielkiego Czwartku są jednak zobowiązani do obowiązkowego noszenia maseczek ochronnych.  

W czasie Wielkiego Piątku pocałunki liturgiczne należy zastąpić gestem skłonu. Krzyż będzie mógł pocałować tylko celebrans. "Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża" - informuje diecezja łódzka. 

Jacek MiędlarJacek Międlar nie jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Wielka Sobota - jak będzie wyglądać? Co ze święceniem pokarmów? 

Wielką Sobotę tradycyjne błogosławieństwo pokarmów można zorganizować, ale jedynie przy kościołach, na otwartym terenie i z zachowaniem norm sanitarnych. Prymas Polski Wojciech Polak zachęca do tego, aby w sytuacji, gdy nie będzie można zorganizować święcenia pokarmów lub wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Błogosławieństwa może dokonać ojciec rodziny albo inna osoba.  

Biskupi przypominają, że w czasie wszystkich liturgii Triduum Paschalnego w kościołach powinny obowiązywać ścisłe reguły sanitarne. Wierni powinny mieć możliwość zdezynfekowania rąk po wejściu do świątyni. Diecezja łódzka zachęca wszystkich wiernych do tego, aby przyjmować komunie św. na rękę. Osoby, które będą domagały się przyjęcia komunii do ust, będą mogły to uczynić dopiero na końcu obrzędu. Przed podaniem komunii kapłan powinien zdezynfekować ręce. W świątyniach obowiązują również rządowe obostrzenia. Na jedną osobę powinno przypadać 20 m2 powierzchni budynku. Wszyscy wierni powinni zasłaniać usta i nos oraz zachowywać 1,5 m odstępu od innych. 

Więcej o: