Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 - startują testy CKE. Na początek język polski

Próbne egzaminy ósmoklasistów, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ruszają już w środę 17 marca. Potrwają trzy dni - na początku uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej zmierzą się z językiem polskim. Jutro czeka ich egzamin próbny z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego. Wszystkie próbne egzaminy ósmoklasistów mają być przeprowadzone w pełnym reżimie sanitarnym.
Zobacz wideo Egzaminy w 2021 r. - jak będą wyglądać?

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, egzaminy próbne dla ósmoklasistów w 2021 r., zostały podzielone na trzy dni. Dodatkowo CKE zdecydowała, że udział w testach jest dobrowolny

Próbny egzamin ósmoklasisty - harmonogram

Według zaleceń CKE próbne egzaminy ósmoklasistów mają odbyć się w warunkach przybliżonych do tych, które mają miejsce podczas oficjalnych egzaminów. Zapowiedziany harmonogram dla szkół:

  • 17 marca 2021 (środa), godz. 9.00 - język polski,
  • 18 marca 2021 (czwartek), godz. 9.00 - matematyka,
  • 19 marca 2021 (piątek), godz. 9.00 - język obcy nowożytny.

Próbne testy dla ósmoklasistów bez ocen

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśliła, że egzaminy próbne dla ósmoklasistów powinny mieć wyłącznie charakter informacyjny oraz diagnostyczny. Ich celem jest zapoznanie uczniów z arkuszami pracy, a także sprawdzenie poziomu wiedzy. Dyrektor CKE Marcin Smolik wskazał, że według CKE jest nieuzasadnione wystawianie ocen cząstkowych na podstawie wyników uzyskanych przez ucznia z przeprowadzanego właśnie egzaminu próbnego.  

Próbny egzamin ósmoklasisty a reżim sanitarny

Szkoły otrzymały wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, co do warunków sanitarnych przeprowadzanych egzaminów próbnych dla ósmoklasistów. Udział w nieobowiązkowych testach próbnych mogą wziąć wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów związanych z COVID-19. Na egzaminie nie może pojawić się osoba, która przebywa w izolacji w warunkach domowych lub jest na kwarantannie. Zasady te dotyczą zarówno uczniów, jak i egzaminujących nauczycieli.

Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby, które mają zakryte maseczką usta oraz nos. Zasada ta obowiązuje do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej. 

Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia trwającego trzy dni próbnego egzaminu ósmoklasisty zostały przekazane do szkół drogą elektroniczną. Arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Edukacyjnej, na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w serwisach okręgowych komisji egzaminacyjnych - po godz. 9.00, w dniu przeprowadzania testu. 

Więcej o: