Sędzia Igor Tuleya podał sąd do sądu. Chce wrócić do pracy. "Nie składam broni"

Sędzia Igor Tuleya, który został odsunięty od obowiązków służbowych i nie przywrócony do pracy mimo orzeczenia Sądu Apelacyjnego, chce wrócić do pracy i znów orzekać. Jego pełnomocnik i adwokat Michał Romanowski złożył 8 marca wniosek o tzw. zabezpieczenie.

SędziaIgor Tuleya pozywa warszawski sąd okręgowy, w którym orzekał, bo prezes tego sądu, Piotr Schab (powołany na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę) odsunął go od wykonywania funkcji sędziego. Tuleya chce, aby sąd przywrócił mu prawo do wykonywania obowiązków i umożliwił szybki powrót na salę sądową.

Zobacz wideo Wystąpienie Anny Zalewskiej w czasie debaty o praworządności w Polsce w Parlamencie Europejskim

Dlaczego Tuleya stracił prawo do orzekania

Sędzia Igor Tuleya został zawieszony przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną, która w listopadzie 2020 roku uchyliła mu immunitet. Zrobiła to na wniosek wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Prokuratura wystąpiła do Izby o uchylenie immunitetu, bo Tuleya wydając w grudniu 2017 r. orzeczenie niekorzystne dla PiS zezwolił dziennikarzom na rejestrację jego uzasadnienia. Tuleya uchylił wówczas decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r. PiS przeprowadził głosowanie nad budżetem, wyprowadzając obrady do Sali Kolumnowej. Sędzia Tuleya uzasadniając uchylenie decyzji prokuratury w tej sprawie, wypunktował nieprawidłowości, których dopuścili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Pozbawienie immunitetu miało otworzyć drogę do procesu karnego sędziego Tulei w powyższej sprawie.

O sprawie usłyszał cały kraj. I od tej chwili zaczęła się walka sędziego Igora Tulei o niezawisłość sądów i o swoje prawo do wykonywania zawodu.

Izba Dyscyplinarna w pierwszej instancji odmówiła uchylenia immunitetu sędziemu Tulei argumentując to konstytucyjnym prawem jawności postępowań sądowych. Odwołała się od tego Prokuratura i uchylono Tulei immunitet, za czym głosowali sędziowie współpracujący z resortem Ziobry.

Tuleya został również zawieszony w obowiązkach sędziego, a jego pensję obcięto o 25 procent.

W pisemnym uzasadnieniu do tej decyzji Izba napisała, że pozwoliła na ściganie sędziego, bo nie uległa „pomrukom ulicy i gazet".

Nie będę w tym uczestniczył, muszę być konsekwentny. Izba Dyscyplinarna, która uchyliła mi immunitet, nie jest niezależnym sądem i nie powinna funkcjonować

- mówił wówczas sędzia Tuleya.

Sąd Apelacyjny jednoznacznie rozstrzyga, ale Sąd Okręgowy...

Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania 

-  brzmi orzeczenie Sądu Apelacyjnego z 24 lutego 2021r.

Warszawski sędzia zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami stawił się więc 1 marca do pracy w Sądzie Okręgowym i złożył wniosek o dopuszczenie do pracy.

Ale Sąd Okręgowy ma własną interpretację orzeczenia Sądu Apelacyjnego. W komunikacie czytamy:

"Powyższe rozstrzygnięcie nie wpływa na zmianę stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie konieczności respektowania uchwały Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej z dnia 18.11.2020 r. o zgodzie na pociągnięcie sędziego Igora Tuleyi do odpowiedzialności karnej i zawieszeniu w obowiązkach służbowych"

Igor Tuleya to pierwszy niezależny sędzia, któremu nielegalna Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet za niewygodne dla władzy orzeczenie.

Sędzia Tuleya pozywa sąd. Chce natychmiastowego dopuszczenia do orzekania

Generał Henryk JasikDezubekizacja. Sąd przywraca emeryturę gen. Jasikowi. Sprzeciw MSWiA

Sędzia wnosi pozew do sądu pracy oraz wniosek o zabezpieczenie.

Tak jak zapowiadałem, nie składam broni. Będę teraz dochodził swoich praw przed sądem pracy. Pomagać mi będą pro bono prof. Michał Romanowski i adwokat Katarzyna Zarzycka

- mówił Igor Tuleya portalowi OKO.press.

Zabójstwo Samuela Paty. 13-latka przyznała się do kłamstwaZabójstwo Samuela Paty'ego. 13-latka przyznała się do kłamstwa

Wniosek o zabezpieczenie ma na celu ustalenie, że Tuleya nie został zawieszony w prawach sędziego przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Mec. Romanowski chce, żeby sąd nakazał prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie Piotrowi Schabowi i wiceprezesowi tegoż sądu Przemysławowi Radzikowi dopuszczenie sędziego do orzekania, w trybie natychmiastowym.

Igor Tuleya znów wezwany do prokuratury na przesłuchanie

Na piątek 12 marca sędzia Tuleya otrzymał po raz trzeci wezwanie w charakterze podejrzanego do Prokuratury Krajowej. Jak pisze oko.press, Tuleya to wezwanie zignoruje (stojąc na stanowisku, że uchylenie immunitetu przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną nie rodzi skutków prawnych), ale będzie w tym czasie pod budynkiem Prokuratury na pikiecie. I jest świadomy tego, że może tam zostać zatrzymany i doprowadzony siłą na przesłuchanie.

Więcej o: