UOKiK reaguje na pozew RPO w sprawie PKN Orlen i Polska Press: Jest bezpodstawny

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza w komunikacie, że Urząd z zaskoczeniem przyjmuje złożenie do sądu przez Rzecznika Praw Obywatelskich odwołania od decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację Polska Press/PKN Orlen.

Tomasz Chróstny przypomina, że decyzje w sprawach dotyczących koncentracji mają na celu ocenę transakcji wyłącznie pod kątem zachowania warunków konkurencji, bo tylko takie uprawnienia ustawa przyznaje Prezesowi Urzędu. Prezes UOKiK nie ma możliwości oceny innych aspektów projektowanej transakcji w tym np. oceny wpływu koncentracji na pluralizm mediów czy wolność słowa.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do sądu decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wykupu Polska Press przez PKN Orlen. RPO nie zgadza się z opinią UOKiK, z której wynika, że fuzja przedsiębiorstw została przeprowadzona zgodnie z prawem.

Zobacz wideo Wiceminister Soboń o kupnie Polska Press przez Orlen

Prezes UOKiK: Nie zgadzam się ze stanowiskiem RPO

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznacza w komunikacie, że działania RPO kwestionujące decyzję niezależnego organu są niezrozumiałe. "Nie zgadzam się ze stanowiskiem RPO i nie widzę podstaw do takiego postępowania" - powiedział.

Chróstny informuje, że w czasie postępowania w sprawie fuzji Polska Press i PKN Orlen do UOKiK wpływały pisma, w tym od RPO, z wnioskiem o wydanie decyzji zakazującej dokonania tej transakcji ze względu na ograniczenie wolności słowa. Gdyby UOKiK badał transakcję pod tym kątem, stanowiłoby to złamanie prawa. "Tym trudniej zrozumieć postawę RPO, który nie tylko w toku postępowania sugerował podjęcie działań niezgodnych z prawem, ale również bezpodstawnie kwestionuje decyzję niezależnego organu ochrony konkurencji" - tłumaczy prezes UOKiK.

Tomasz Chróstny powiedział również, że nie pierwszy raz Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję UOKiK do sądu i do tej pory sąd nie zmienił rozstrzygnięcia wydanego przez Prezesa Urzędu. Decyzja w sprawie wykupu Polska Press przez PKN Orlen "została wydana rzetelnie i na podstawie merytorycznych, ustawowych przesłanek. Jesteśmy gotowi do przedstawienia argumentów sądowi" - podkreślił prezes UOKiK.

Więcej o: