Rzecznik SN: Wyrok TSUE jest na kursie kolizyjnym z krajowym porządkiem konstytucyjnym

Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski powiedział, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tworzy struktury prawne pozwalające sądom na omijanie polskiego porządku konstytucyjnego.

TSUE orzekł we wtorek, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o te zmiany, które doprowadziły do zniesienia kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków ws. powołania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. 

Zobacz wideo Po co PiS-owi wojna o sądy? Gdula: chcieliby już nie mówić o sądach, ale muszą

Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski powiedział w Polskim Radiu, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tworzy struktury prawne pozwalające sądom na omijanie polskiego porządku konstytucyjnego.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej "budzi niepokój"

Sędzia Stępkowski mówił, że w orzeczeniu TSUE niepokój budzą stwierdzenia, że sądy polskie - stosując interpretację traktatu o Unii Europejskiej, którą zawarł Trybunał Sprawiedliwości w tym wyroku - nie muszą czuć się związane postanowieniami Konstytucji.

- Niewątpliwie tego typu stwierdzenia muszą wzbudzić konsternację, ponieważ Unia Europejska powstała jako efekt zgodnego oświadczenia woli konstytucyjnych organów państw - mówił rzecznik. - Artykuł czwarty Traktatu o Unii Europejskiej mówi bardzo wyraźnie, że Unia stoi na straży podstawowych struktur politycznych i konstytucyjnych państw członkowskich - tłumaczył sędzia.

Rzecznik Sądu Najwyższego o wyroku TSUE

Stępkowski dodał, że z punktu widzenia krajowego porządku prawnego najwyższym źródłem prawa jest Konstytucja. Z tego powodu możliwe było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i możliwe jest funkcjonowanie prawa unijnego na terytorium Rzeczpospolitej.

- Stąd też wydaje się logiczne, że cały czas, skoro to polska Konstytucja warunkuje możliwość uczestniczenia Polski w Unii Europejskiej i skuteczność prawa unijnego na terenie Rzeczpospolitej, to cały czas Konstytucja jest nadrzędna względem prawa Unii Europejskiej - podsumował sędzia Stępkowski. 

Orzeczenie TSUE to odpowiedź na pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada 2018 roku i czerwca 2019 roku. Wynikły one z rozpatrywania przez NSA odwołań złożonych przez pięciu sędziów ubiegających się o stanowiska w Sądzie Najwyższym, którzy nie uzyskali rekomendacji KRS.

Więcej o: