Komentarze po orzeczeniu TSUE. "Kolejne osiągnięcie PiSowskiej złej zmiany!", "PiS znów przegrywa przed TSUE"

"Dzisiejsze orzeczenie TSUE dot. KRS to zwycięstwo praworządności nad bezprawiem", "PiS znów przegrywa przed TSUE!" - to komentarze opozycji po publikacji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. powoływania sędziów Sądu Najwyższego. Innego zdania jest Krystyna Pawłowicz. "TSUE kolejny raz naruszył UE traktaty" - stwierdziła sędzia TK.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie dotyczące powoływania sędziów Sądu Najwyższego. "Kolejne nowelizacje polskiej ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć KRS o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii" - stwierdził TSUE.

TSUETSUE: Nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszać prawo UE

"PiS znów przegrywa przed TSUE!"

"Czytam, że dzisiejszym wyrokiem TSUE potwierdził, że sąd krajowy ma odstąpić od stosowania wykładni konstytucji ustalonej przez TK, jeśli narusza ona prawo Unii. Czekamy na całość orzeczenia" - napisał ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju Patryk Wachowiec. "Jakby kto pytał, to nic nowego" - dodał.

"Jest wyrok TSUE! Kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej, mogą naruszać prawo Unii" - to słowa adwokata Michała Wawrykiewicza.

"TSUE mówi, że najprawdopodobniej ustawy o KRS są sprzeczne z prawem UE, ale to musi ocenić sąd polski. Za moment Ministerstwo Sprawiedliwości powie, że sąd polski podlega TK J. Przyłębskiej, który powiedział, że jak się człowiek nie może odwołać, to jest bardzo ok. I tak udajemy tę praworządność" - napisał prawnik Marcin Matczak.

"Kolejne osiągnięcie PiSowskiej złej zmiany! TSUE: 'Przepisy o neoKRS mogą naruszać prawo unijne'. Z unijnego na nasze: NSA może pominąć pisowskie przepisy i badać legalność powołania sędziów do SN. Kolejny wstyd. Kolejny powód do świecenia oczami za PiS" - podkreślił Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

"PiS znów przegrywa przed TSUE! TSUE uznał wyraźnie, że kolejne nowelizacje ust.o KRS mogą naruszać prawo unijne! Teraz sytuację musi ocenić polski NSA" - podkreśliła posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Dzisiejsze orzeczenie TSUE dot. KRS to zwycięstwo praworządności nad bezprawiem. Sądy polskie mają obowiązek niestosowania nowych przepisów, jeśli są one sprzeczne z prawem UE. To ważna reguła, która odnosi się również do bezprawnych zmian w SN i postępowań dyscyplinarnych" - zaznaczył Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej.

"Kolejny wyrok TSUE w sprawie bezprawnych działań PiS powinien dać naszej władzy do myślenia. Skazanie prezydenta Sarkozy'ego dowodzi, że demokratyczne państwa potrafią rozliczać bezprawie. Nawet po latach" - napisał Mariusz Witczak, poseł KO.

"W związku z poniższym informuję, że traktaty UE NIE PRZEWIDUJĄ dla organów UE w tym dla TSUE ŻADNYCH kompetencji w sprawach ORGANIZACJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI państwa członkowskiego. TSUE kolejny raz naruszył UE traktaty" - stwierdziła natomiast Krystyna Pawłowicz.

"To, że TSUE orzeka niezgodnie z traktatami i pogwałceniem polskiej suwerenności nakazując pomijanie polskiej konstytucji, nie oznacza, że UE nagle zyskała kompetencje, które w traktatach nie zostały zapisane. To oczywiste orzeczenie 'ultra vires'" - napisał Sebastian Kaleta wiceminister sprawiedliwości.

TSUE o powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego

Jesienią 2018 r. prezydent Andrzej Duda powołał łącznie 37 sędziów SN do izb Dyscyplinarnej, Kontroli Nadzwyczajnej, Cywilnej i Karnej.

Sędziowie ci zostali rekomendowani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Osoby, które nie uzyskały rekomendacji, składały odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wydał wówczas zabezpieczenie zabraniające powoływania nowych sędziów SN do czasu wyjaśnienia sprawy. Prezydent mimo to sędziów wskazanych przez KRS powołał.

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta podkreślali wielokrotnie, że prezydent Andrzej Duda miał prawo powołać sędziów. - Mamy sytuację taką: weryfikowane przez KRS uchwały trafiają do prezydenta. Jest procedura określona w przepisie 179 Konstytucji - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje sędziów. Jeżeli pan Prezydent podejmie taką decyzją, a nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda planuje taką aktywność, to mamy powołanie sędziów - komentował w radiowej Jedynce ówczesny zastępca Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha (obecnie doradca prezesa NBP Adama Glapińskiego).

Zobacz wideo Tak PiS broniło swoich zmian w sądownictwie
Więcej o: