Znamy treść umowy TVP i episkopatu. Telewizja Publiczna odmawiała upublicznienia dokumentu

Portal Gazeta.pl ujawnia warunki umowy zawartej w ubiegłym roku przez zarząd Telewizji Polskiej i przedstawicieli Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. W porozumieniu dokładnie wyliczono obowiązki TVP. Telewizja Polska obiecała m.in., że będzie uwzględniać stanowisko Kościoła katolickiego w "audycjach publicystycznych, podejmujących problemy moralno-społeczne, życia zawodowego, społecznego i kulturalnego".

Porozumienie między Telewizją Polską a Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski zostało podpisane 23 września. Tego samego dnia na stronie internetowej TVP pojawił się komunikat wraz ze zdjęciem, został jednak szybko usunięty.

Porozumienie, będące nowelizacją umowy sprzed 12 lat, dotyczyło określenia zasad przygotowywania i emitowania "audycji i przekazów religijnych, publicystycznych, informacyjnych, społecznych i kulturalnych Kościoła katolickiego". W dokumencie znalazły się m.in. zapisy zakładające rozwój Redakcji Programów Katolickich, a także codzienne transmisje Mszy Świętej w TVP1 i Koronki do Miłosierdzia w TVP3.

Umowę podpisali prezes TVP Jacek Kurski, członek zarządu Mateusz Matyszkowicz, biskup Artur Miziński oraz arcybiskup Wacław Depo, Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Tyle wiemy z oficjalnego komunikatu Telewizji Polskiej. Zarówno TVP, jak i Konferencja Episkopatu Polski nie udostępniły pełnej treści podpisanej we wrześniu umowy. Zwróciliśmy się w ubiegłym roku do obu instytucji z prośbą o przesłanie dokumentu. I w obu przypadkach początkowo spotkaliśmy się z odmową. Ostatecznie to Episkopat po kilku miesiącach upublicznił treść porozumienia.

Prezes TVP S.A. Jacek Kurski i biskup Artur MizińskiTVP i episkopat nie chcą upublicznić wspólnej umowy. "Zagrożenie interesów"

Znamy treść umowy TVP i episkopatu

W umowie Telewizja Polska zobowiązała się do "informowania w sposób obiektywny i kompetentny o życiu wspólnoty Kościoła oraz o treściach religijnych życia społecznego i kulturalnego", a także uwzględniania stanowiska Kościoła katolickiego i "jego dorobku intelektualnego" w "audycjach publicystycznych, podejmujących problemy moralno-społeczne, życia zawodowego, społecznego i kulturalnego".

"Telewizja Polska S.A. prezentuje to, co dotyczy Kościoła katolickiego i jego nauczania, zwłaszcza w zakresie chrześcijańskiej wizji życia ludzkiego, problematyki społecznej oraz dziedzictwa kultury chrześcijańskiej. Telewizja Polska S.A. szczególnie troszczy się o zachowanie dokumentacji filmowej związanej z osobą i dziedzictwem świętego Jana Pawła II, pozostającej w jej zbiorach archiwalnych" - czytamy w zapisach umowy.

W porozumieniu zaznaczono także, że nadzór nad Redakcją Audycji Katolickich sprawuje prezes TVP, ale nadzór ten "nie będzie wpływał na treści religijne i treści prezentowane w zakresie nauczania Kościoła katolickiego".

"Budżet Redakcji Audycji Katolickich TVP przyznawany jest na podstawie planu programowo-finansowego Telewizji Polskiej S.A., który określa koszty stałe redakcji oraz budżet programowy. Produkcje i działalność Redakcji Audycji Katolickich TVP są finansowane z budżetu Redakcji" - zaznaczono.

W umowie znalazły się także zapisy dotyczące transmisji poszczególnych programów.

TVP1:

 • godzinna transmisja Mszy Świętej w każdą niedzielę oraz w obowiązujące święta kościelne, które są dniami wolnymi od pracy
 • transmisja Mszy Świętej od poniedziałku do soboty o godzinie 7.00 z Jasnej Góry albo cyklicznie z innych miejsc w Polsce
 • transmisje Mszy Świętych celebrowanych w związku z wydarzeniami ważnymi dla Kościoła w Polsce i na świecie, m.in.: beatyfikacjami, kanonizacjami, pogrzebami osób, które odegrały istotną rolę w życiu wspólnoty Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, ingresami biskupimi, jubileuszami i wydarzeniami ważnymi z punktu widzenia historii Kościoła Narodu Polskiego
 • każdorazowa transmisja niedzielnej i okolicznościowej modlitwy Ojca Świętego "Anioł Pański oraz okolicznościowe transmisje w związku z ważnymi wydarzeniami Kościoła powszechnego (np. pielgrzymki papieskie)
 • 45-minutowa audycja informacyjno-publicystyczna, nadawana na żywo w każdą niedzielę w bezpośredniej bliskości transmitowanej modlitwy "Anioł Pański"
 • 10-12-minutowa cykliczna audycja publicystyczna, odpowiadająca bieżącym potrzebom widza, emitowana zaraz po niedzielnej audycji informacyjno-publicystycznej
 • transmisja obchodów Dnia Papieskiego, w tym Mszy Świętej, sprawowanej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie oraz transmisja koncertu galowego w prime timie
 • 5-7-minutowa emisja, w bezpośredniej bliskości wydania głównego audycji informacyjnej, Orędzia Hierarchy Kościoła katolickiego z okazji: Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  Święta Dziękczynienia, Dnia Papieskiego, Uroczystości Wszystkich Świętych, wyjątkowych wydarzeń Kościoła katolickiego
 • transmisja z Orszaku Trzech Króli (z uwzględnieniem różnych miejscowości)
 • reportaż ze Spotkania Młodych Lednica 2000 – premierowa emisja w dniu następnym po wydarzeniu
 • transmisje ogólnopolskich wydarzeń organizowanych przez Caritas Polska
 • emisje powtórkowe audycji w codziennym paśmie po Mszy Świętej o godzinie 7.00 lub emisje premierowe (m.in. audycja greckokatolicka)
 • emisje filmów dokumentalnych, przygotowanych dla Redakcji Audycji Katolickich TVP, prezentujących tematykę związaną z życiem Kościoła i społeczeństwa – ważne osoby, miejsca święte, dzieła misyjne, pielgrzymki, cuda i objawienia, zgromadzenia zakonne i wspólnoty, znaczące wydarzenia –emisja raz na miesiąc w paśmie dokumentalnym
 • emisje uroczystości greckokatolickich – pięciu w ciągu roku
 • inne transmisje i emisje z ważnych wydarzeń Kościoła katolickiego

TVP2:

 • 25-minutowa audycja publicystyczna promująca wartości rodzinne, prezentująca różne formy obecności ludzi świeckich związanych z Kościołem w życiu społeczno-kulturalnym - premierowa emisja raz w tygodniu po zakończeniu programu telewizji śniadaniowej
 • 5-minutowa audycja, przybliżająca treści niedzielnych tekstów Pisma Świętego – emisja premierowa w soboty wieczorem, emisja powtórkowa w TVP1 w niedziele o godzinie 6.55
 • transmisja gali wręczenia nagród „Totus”, przyznawanych w przededniu Dnia Papieskiego
 • emisje filmów dokumentalnych i reportaży na tematy związane z życiem Kościoła i społeczeństwa – emisja raz na miesiąc w paśmie dokumentalnym

TVP Polonia:

 • transmisja niedzielnej Mszy Świętej o godz. 13.00 celebrowanej z różnych miejsc Polski
 • w miarę potrzeb i możliwości redakcyjnych 5-minutowa audycja informacyjno-publicystyczna w języku angielskim
 • emisje powtórkowe audycji Redakcji Audycji Katolickich TVP – stosownie do całokształtu planów programowych uwzględniających potrzeby Polonii

 TVP Info:

 • 30-minutowa audycja informacyjno-publicystyczna, nadawana na żywo, prezentująca życie Kościoła w Polsce i na świecie – premierowa emisja w każdą niedzielę około godziny 16.00 z ewentualną równoległą emisją w TVP3 w paśmie ogólnopolskim
 • 30-minutowa audycja publicystyczna, nadawana na żywo – premierowa emisja raz w tygodniu, w środy o godzinie 21.30 z uwzględnieniem środowej audiencji Papieża
 • transmisje Mszy Świętych oraz transmisje i emisje ważnych wydarzeń Kościoła katolickiego
 • redakcja Audycji Katolickich TVP ma obowiązek wspierać serwisy informacyjne TVP poprzez dostarczanie dodatkowych bieżących informacji

Pasmo wspólne TVP3:

 •  25-minutowa audycja informacyjno-publicystyczna, prezentująca życie Kościoła w Polsce i na świecie, przygotowywana przy współpracy z Oddziałami Terenowymi Telewizji Polskiej S.A. – premierowa emisja raz w tygodniu
 • 25-minutowa audycja o charakterze pomocowym (ubodzy, chorzy, wykluczeni, wolontariat, szeroko pojęta działalność Kościoła w sferze społecznej) – premierowa emisja raz w tygodniu, w soboty po godzinie 15.00
 • transmisja Drogi Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach– codzienna transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00
 • emisje powtórkowe audycji Redakcji Audycji Katolickich TVP – stosownie do całokształtu planów programowych uwzględniających lokalne potrzeby widzów
 • transmisje Mszy Świętych, po uzgodnieniu z Kierownikiem Redakcji Audycji Katolickich TVP

Pasma własne Oddziałów Terenowych:

 • audycje w wymiarze minimum 60 minut tygodniowo, w formie do uzgodnienia między Dyrektorem Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. a biskupami diecezjalnymi diecezji, na terenie których emitowane są audycje danego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A.
 • cykliczne transmisje Mszy Świętych po uzgodnieniu z Kierownikiem Redakcji Audycji Katolickich TVP
 • transmisje okolicznościowych Mszy Świętych, po uzgodnieniu między Dyrektorem danego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. a osobą wyznaczoną przez biskupa diecezjalnego diecezji, na terenie której sprawowana jest Msza Święta

TVP ABC:

 •  25-minutowa audycja dla dzieci – premierowa emisja raz w tygodniu, w niedziele około godziny 9.30;

 TVP Historia:

 • emisje powtórkowe audycji Redakcji Audycji Katolickich TVP prezentujące tematy znaczące dla dziedzictwa kulturalnego i religijnego
 • coniedzielna transmisja Mszy Świętej greckokatolickiej o godzinie 8.00

TVP Kultura:

 •  emisje powtórkowe audycji Redakcji Audycji Katolickich TVP prezentujące tematy znaczące dla dziedzictwa kulturalnego i religijnego

TVP VOD:

 • audycje, filmy oraz transmisje, z wyłączeniem Mszy Świętych – udostępnianie i archiwizacja,
 • 15-20-minutową audycję interaktywną dla młodzieży – premierowe udostępnienie nielinearne raz w tygodniu (umieszczana również na stronach serwisów TVP);

Strony serwisów Telewizji Polskiej S.A.:

 •  w serwisie religia.tvp.pl - treści multimedialne przygotowywane przez Redakcję Audycji Katolickich TVP, audycje interaktywne udostępniane linearnie i nielinearnie
 • w serwisach poszczególnych audycji cyklicznych – interaktywne rozszerzenia audycji telewizyjnych
 • w serwisach specjalnych Redakcji oraz serwisach TVP –treści multimedialne przygotowywane przez Redakcję Audycji Katolickich TVP

Na profilach mediów społecznościowych anten i usług Telewizji Polskiej S.A.:

 • materiały promocyjne audycji i przekazów dotyczące spraw i religii Kościoła katolickiego;

Na profilach mediów społecznościowych Redakcji Audycji Katolickich TVP:

 •  materiały dotyczące poszczególnych audycji Redakcji Audycji Katolickich TVP oraz życia Kościoła w Polsce i na świecie

W umowie TVP zobowiązała się także do zapewnienia promocyjnego wsparcia "wsparcie audycjom i przekazom dotyczącym spraw i religii Kościoła katolickiego, przygotowywanym przez Redakcję Audycji Katolickich TVP, poprzez działania na wszystkich dostępnych platformach, w tym mediach drukowanych, Internecie, mediach społecznościowych, zewnętrznych nośnikach reklamowych oraz poprzez akcje niestandardowe i specjalne".

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Zobacz wideo Czy TVP cenzuruje polityków Zjednoczonej Prawicy?
Więcej o: