Szczecin. Odkrycie pod Zamkiem Książąt Pomorskich. Miał być wojenny schron, a jest średniowieczny tunel

Grotołazi i alpiniści odkryli, że pod Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie znajduje się zbudowana w średniowieczu ceglana konstrukcja. Wcześniejsze badania dowodziły, że pod powierzchnią zamkowego wzgórza znajduje się jedynie żelbetowy tunel z prefabrykatów z czasów wojny.

Odkrycia dokonano podczas badań, które przeprowadzano wskutek katastrofy budowlanej w północnym skrzydle Zamku. Mając na uwadze planowane tam inwestycje (odbudowa północnego skrzydła, modernizacja dziedzińców i zagospodarowanie tarasów), podjęto decyzję o kompleksowym przebadaniu całego wzgórza.

Szczecin. Niespodziewane odkrycie podczas eksploatacji tunelu

Badania geofizyczne i bezpośrednie do głębokości 30 metrów przeprowadzali eksperci z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. W ich trakcie potwierdzono, że w skarpie od północnej strony znajduje się poniemiecki schron.

Już podczas wstępnej eksploatacji tunelu doszło do niespodziewanego odkrycia. Po wywierceniu szybu o średnicy 1 metra, grotołazi i alpiniści opuścili się na niższy poziom. Dostrzegli tam, że tunel z żelbetowych prefabrykatów co prawda wygląda podobnie do innych szczecińskich schronów, ale w pewnym momencie zaczyna się przekształcać w ceglany tunel - opisuje "Gazeta Wyborcza".

- Przekazaliśmy próbki zaprawy i cegły zarówno do naszej Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki, jak i Pracowni Badań Laboratoryjno-Konserwatorskich z Krakowa. Wyniki pokazują, że mamy pod zamkiem autentyczny, średniowieczny tunel ceglany – mówi Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich.

Szczecin. Planowane są dalsze badania

Do tej pory udało się zbadać 25-metrowy fragment średniowiecznego tunelu, znajdującego się pod północnym skrzydłem Zamku na głębokości 16 metrów. Wraz z żelbetową częścią, całkowita długość korytarzy wynosi 270 metrów.

- Prefabrykowane poniemieckie tunele są tożsame z innymi szczecińskimi schronami i są w dobrym stanie. Natomiast tunel ceglany niepokoi nas ze względu na warunki wilgotnościowe, które tam panują. Obserwujemy niepokojące zjawisko, że tunele tworzą obecnie uprzywilejowany spływ dla wód gruntowych z całego wzgórza. To sprzyja procesom erozyjnym - powstają pustki i kawerny - ocenił inż. Karol Krempa, kierownik działu inwestycji i remontów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

To właśnie procesy erozyjne były główną przyczyną zapadnięcia się filara w północnym skrzydle Zamku. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań i dokładnej eksploracji wszystkich korytarzy. - Musimy zbadać ich stan techniczny, grubość ścian. Bez badań nikt nie powie czy są one bezpieczne, czy nie. Trzeba działać szybko - tłumaczy inż. Stanisław Kamiński.

Żeby zwiedzanie było możliwe, eksperci muszą dostać się do środka w bezpieczny sposób. Stąd też konieczność odsłonięcia dwóch zidentyfikowanych wejść do tuneli. Znajdują się w północnej skarpie zamku. Stanie się to po zatwierdzonej już wycince drzew, pod koniec lutego lub na początku marca. – To będą bardzo skomplikowane, górnicze roboty – mówi o pracach przy wypełnianiu kawern inż. Krempa.

Co jednak istotne, na razie dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich planuje w przyszłości udostępnienie tuneli do zwiedzania. – Zależy nam na tym – mówiła dyrektor Igielska. – Nie ma sensu wypełniać tuneli betonem. Trzeba tylko wypełnić pustki wokół nich.

Zobacz wideo Taki widok na Tatry musisz zobaczyć choć raz w życiu
Więcej o: