Policyjni związkowcy chcą "umocnienia apolityczności". Petycją zajmie się sejmowa komisja

W czwartek sejmowa komisja ds. petycji ma rozpatrzyć wniosek NSZZ Policjantów. Związkowcy domagają się ustawy, która wprowadziłaby stabilne zasady finansowania oraz kadencyjność na stanowisku Komendanta Głównego Policji. Jak podkreśla lider związkowców Rafał Jankowski, chodzi o "umocnienie apolityczności".

Petycja przewodniczącego zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafała Jankowskiego została złożona do Sejmu w maju ubiegłego roku. Związkowcy domagają się od posłów ustawy, która powiązałaby budżet Policji ze wskaźnikiem PKB oraz wprowadziłaby kadencyjność stanowiska Komendanta Głównego Policji (kadencja nie krótsza niż 4 lata).

Zdaniem Jankowskiego, takie zmiany "umocniłyby apolityczność Policji" i "uniemożliwiałyby instrumentalne wykorzystanie budżetu Policji oraz funkcji Komendanta Głównego Policji w ramach bieżących działań politycznych".

"Policja jest organizacją służącą społeczeństwu (...). Gwarantem dochowania dobra wspólnego jest przede wszystkim apolityczność Policji. Za jedną z najważniejszych podstaw jej funkcjonowania można uznać fakt, że realizuje ona zadania policyjne niezależnie od aktualnie panujących uwarunkowań politycznych. Apolityczny charakter Policji ma bardzo duży wpływ na wysoki poziom zaufania społecznego, jakim jest darzona ta formacja" - czytamy w uzasadnieniu.

Petycja NSZZ Policjantów w Sejmie

"W odbiorze publicznym, wpływ czynnika politycznego na działalność Policji stanowi jedną z podstawowych przyczyn obniżenia poziomu zaufania do formacji. (...) Skutki braku konkretnych instrumentów prawych ustanawiających apolityczność formacji są odczuwane przy każdej zmianie rządów, uchwalania ustawy budżetowej, podczas protestów i manifestacji, co dobitnie obrazują wydarzenia związane z egzekwowaniem ograniczeń związanych ze stanem epidemii" - dodał autor petycji.

Zdaniem Rafała Jankowskiego, kadencyjność na funkcji Komendanta Głównego Policji "wzmocni jego niezależność i doprowadzi do zwiększenia znaczenia kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i znajomości problemów służby".

Od kwietnia 2016 r. funkcję Komendanta Głównego Policji pełni gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

W październiku opinię prawną w sprawie petycji wydało Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W opinii stwierdzono, że wybór form finansowania nakładów na policję i jego ocena "wykracza poza ramy opinii prawnej". Jednocześnie zaznaczono, że wprowadzenie kadencyjności na stanowisku Komendanta Głównego Policji prowadziłoby do sytuacji, w której szef MSWiA "ponosiłyby polityczną odpowiedzialność za działania podejmowane przez Komendanta Głównego Policji w sytuacji, w której wpływ ministra na obsadę personalną tego urzędu uległby zasadniczemu ograniczeniu".

Komisja ds. petycji ma rozpatrzyć sprawę na czwartkowym posiedzeniu. Jak wskazuje regulamin Sejmu, członkowie mają kilka możliwości. Mogą m.in. zwrócić się do innych komisji sejmowych o wyrażenie opinii, wnieść projekt ustawy lub odrzucić zapisane w petycji propozycje.

O planowanym rozpatrzeniu petycji poinformował w środę portal Onet.pl.

Zobacz wideo Deklaracja ideowa PO. Kiedy będzie i co się w niej znajdzie?
Więcej o: