W pierwszym etapie szczepień umieszczono prokuratorów. "To się pan minister ucieszy"

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie epidemiczne Rady Ministrów, które między innymi porządkuje kolejność szczepień przeciw koronawirusowi. Zgodnie z wytycznymi w grupie pierwszej znaleźli się prokuratorzy i asesorzy. Dalej wymieniono strażaków OSP oraz ratowników wodnych i górskich.

Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w podanej kolejności. W etapie zero wymieniono między innymi: osoby pracujące w podmiotach leczniczych, pracowników aptek, studentów i wykładowców uczelni medycznych oraz zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Wśród osób szczepionych w etapie pierwszym wymieniono: pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów paliatywnych oraz osoby przebywające w domach pomocy społecznej. W ramach tego uwzględniono także osoby urodzone kolejno: nie później niż w 1941 roku, w latach 1942-1951 oraz w latach 1952-1961.

Prokuratorzy będą szczepieni w pierwszej grupie

Szczepieni mają być także nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz nauczyciele akademiccy. Szczepieni w tym etapie będą również funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, a także ratownicy górscy i wodni.

Zobacz wideo Konto e-pacjenta konieczne do zapisu na szczepienie? Minister Dworczyk odpowiada na pytania widzów

Rozporządzenie zamieścił na Twitterze Adam Niedzielski, a wpis ministra zdrowia skomentował ekonomista Rafał Mundry. "Po seniorach i nauczycielach poza kolejności przed masowymi szczepieniami następne są służby: policjanci, żołnierze, ABW, CBA, SKW, SOP, Strażacy (OSP też). Ale też i prokuratorzy. To się pan minister (prokurator generalny) ucieszy" - napisał.

W rozporządzeniu określono także, że w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się "jednoczasowe szczepienie" osób wchodzących w skład wymienionych grup w ramach jednego etapu lub szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup w ramach różnych etapów.

Więcej o: