Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego przestało działać. Mamy komentarz resortu zdrowia

Tylko do końca ubiegłego roku działało Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, któremu "do końca listopada udało się pomóc ponad 74 tys. osób". O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia.

W sobotę informowaliśmy na Gazeta.pl, że wraz z nadejściem nowego roku przestało działać Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, czyli całodobowa i bezpłatna linia dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurowali specjaliści z Fundacji ITAKA udzielający porad lub kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. "Powód jest banalny. Po prostu kończy się okres, na jaki ten projekt został zaplanowany. Finansowany był z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Podsumowanie robiliśmy podczas grudniowej konferencji. Do końca listopada udało nam się pomóc ponad 74 tys. osób i to jest najważniejsze!" - poinformowało na Facebooku Centrum Wsparcia.

Przemocą zabijaszCentrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego przestało działać

Szczególnie w czasie trwania epidemii koronawirusa wiele osób zmaga się z kryzysem psychicznym. Zapytaliśmy więc Ministerstwo Zdrowia o komentarz w tej sprawie.

"Niezbędne jest funkcjonowanie tego typu form opieki i pomocy"

Biuro Komunikacji MZ w mailu wysłanym do Gazeta.pl poinformowało, że "w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 zostały ujęte zadania służące realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego. Aktualnie ww. projekt został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Termin składania uwag został wyznaczony na 8 stycznia 2021 roku. Program zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu jak najszybciej będzie to możliwe".

Centrum Wsparcia działało w ramach umowy zawartej z Fundacją ITAKA na okres od 1 października 2017 do 31 grudnia 2020 roku. Biuro Komunikacji podkreśliło, że ewentualne przedłużenie umowy z dotychczasowym realizatorem projektu, czyli Fundacją ITAKA, nie jest możliwe, ponieważ "stanowiłoby niedopuszczalną zmianę w warunkach konkursowych". "Bowiem powierzanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego odbywa się na zasadach zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym w trybie konkursu ofert lub na wniosek podmiotu właściwego do realizacji zadania. Wobec powyższego, powierzenie realizacji omawianego zadania z pominięciem trybów wskazanych w ww. ustawie, a także jego finansowania z innych źródeł niż określone w ustawie - nie jest możliwe" - czytamy w odpowiedzi. "W odniesieniu do kwestii innych zakończonych projektów/programów, należy zauważyć, iż realizowane one były zgodnie z okresem obowiązywania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020" - czytamy.

"Niewątpliwie nie tylko w obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej, ale również w oparciu o dane, jak i monitorowanie potrzeb zdrowotnych niezbędne jest funkcjonowanie tego typu form opieki i pomocy. Tym samym w projekcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 zaplanowano w ramach zapobiegania zachowaniom samobójczym do realizacji szereg zadań do których należy m.in. zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym poprzez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku" - poinformowało Gazeta.pl Biuro Komunikacji MZ.

"W zakresie możliwości przywrócenia działań w tym roku, należy wskazać, iż powierzanie realizacji zadań określonych w projekcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 odbywać się będzie zgodnie ze wskazanym w nim trybem ich realizacji tj. jako zadanie własne/zadanie powierzane w trybie konkursowym lub zadanie powierzane w trybie wnioskowym. Realizacja zadań będzie możliwa po wejściu w życie ww. rozporządzenia - przewiduje się, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia" - zaznacza resort zdrowia.

Wywiad z Rzecznikiem Praw Dziecka w RMF RPD zapowiedział "całodobową" infolinię dla dzieci. Czynna od 8 do 20

Potrzebujesz pomocy? Tutaj możesz ją znaleźć

Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego udostępniło dane kontaktowe innych organizacji, gdzie można szukać wsparcia.

FUNDACJA PRO-ALTERI - wsparcie dla osób z doświadczeniem psychozy, dla rodzin, grupy wsparcia, wsparcie indywidualne - 578 000 984,

CZAS NA POROZUMIENIE - wsparcie od osób, które pokonały kryzys psychiczny, wiedzą jak znaleźć pomoc i potrafią się podzielić swoim doświadczeniem - 22 641 16 48,

FUNDACJA EFKROPKA - grupa wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych. Organizowane są wyjścia kulturalne i spotkania stacjonarne. Animatorzy grupy to osoby, które wyszły z kryzysu psychicznego - integracja@ef.org.pl,

INFOLINIA "ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW" - pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu - 801 033 242,

POMARAŃCZOWA LINIA - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki - 801 140 068,

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia - 801 889 880,

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI - NARKOMANIA - telefon dla osób mających problemy z narkotykami, uzależnionych lub martwiących się o kogoś ze swojego otoczenia - 800 199 990,

KARAN - STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY - organizacja pozarządowa o profilu katolickim, nastawiona na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo - 800 120 289,

PONTON - GRUPA EDUKATORÓW SEKSUALNYCH - edukacja seksualna oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach szeroko pojmowanej seksualności - (22) 635 93 92,

LAMBDA WARSZAWA - telefon zaufania kierowany do osób LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich - (22) 628 52 22,

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS - telefon zaufania dla osób, które mają pytania, wątpliwości lub obawy związane z zakażeniem HIV i z AIDS - 801 888 448 lub (22) 692 82 26,

POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM - informacje dla osób zainteresowanych usługami Urzędów Pracy - 195 24,

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM - informacje na temat pomocy osobom bezdomnym w zakresie znalezienia noclegu i wyżywienia - 987,

FUNDACJA OCALENIE - pomoc psychologiczna, rzeczowa, prawna i psychoterapia w wybranych językach obcych - (22) 828 04 50,

FUNDACJA OTWARTA PRZESTRZEŃ - bezpłatne porady psychologiczne oraz prawne dla osób doświadczających dyskryminacji lub nierównego traktowania - 511 028 333.

Kontakty dla osób w kryzysieKontakty dla osób w kryzysie liniawsparcia.pl/

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?
Więcej o: