CBOS: Prawie połowa Polaków źle ocenia Kościół katolicki. Najgorszy wynik od niemal 30 lat

Prawie połowa Polaków - 47 proc. - źle ocenia Kościół katolicki, wynika z nowego sondażu CBOS. 41 proc. ocenia działalność Kościoła dobrze. To spadek o 8 punktów procentowych w ciągu trzech miesięcy.
Zobacz wideo O. Gużyński o słowach kard. Dziwisza: Obiektywnie patrząc, mamy do czynienia z kłamstwem

Kościół katolicki w Polsce jest oceniany najgorzej od 1993 roku - podaje "Rzeczpospolita". Pokazuje to nowe badanie CBOS. Ośrodek cyklicznie pyta Polaków o ocenę najważniejszych instytucji w kraju, w tym także Kościoła. 

Ocena działalności Kościoła spada systematycznie od około 10 lat, jednak ostatni rok to spadek dużo szybszy. W najnowszym badaniu więcej respondentów ocenia tę instytucję źle niż dobrze. Działania Kościoła źle ocenia 47 proc. badanych (wzrost o 6 pkt procentowych wobec badania z września), a dobrze - 41 proc. (spadek o 8 pkt procentowych).

Znaczne pogorszenie ocen policji 

Jak czytamy na rp.pl, pozytywnie Kościół oceniają "przede wszystkim potencjalni wyborcy PiS,  ankietowani deklarujący prawicowe poglądy, a także respondenci mający wykształcenie podstawowe, najstarsi badani oraz mieszkańcy wsi". Analogicznie krytyczną opinię wyrażają najczęściej osoby popierające partie lewicowe, KO lub Polskę 2050, najlepiej wykształcone, z najwyższym dochodem, mieszkające w miastach i w młode.

Poza Kościołem pogorszyła się też ocena policji. Pozytywnie ocenia ją wciąż 58 proc. badanych, jednak to spadek o 15 pkt procentowych. Źle działalność policji ocenia 29 proc. respondentów, o 12 pkt procentowych więcej niż we wrześniu.

Coraz bardziej negatywny stosunek do Kościoła pokazują też inne badanie. W listopadowym sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" 35 proc. badanych oceniło, że ma pozytywny stosunek do Kościoła, z czego 16 proc. "zdecydowanie pozytywny". 32 proc. ma stosunek negatywny, a 31 proc. - neutralny. W grupie wiekowej 18-29 pozytywny stosunek do Kościoła ma mniej niż co dziesiąta osoba, 44 proc. deklaruje stosunek neutralny, a 47 - negatywny. 

Więcej o: