Zamek w Stobnicy. Prokuratura odwołuje się od decyzji wojewody. "Rażące naruszenie prawa"

Prokurator Okręgowy w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji wojewody wielkopolskiego ws. zamku w Stobnicy. Decyzja odmawiała stwierdzenia nieważności decyzji starosty o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę kontrowersyjnego obiektu.

Pod koniec listopada wojewoda wielkopolski, Łukasz Mikołajczyk, uznał, że decyzja starosty obornickiego ws. zamku w Stobnicy została wydana z naruszeniem prawa, ale nie stwierdził jej nieważności. Dzięki temu budowa kontrowersyjnej budowli mogła być kontynuowana. Prokuratura uważa, że wojewoda popełnił błąd, a decyzja starosty jako "rażąco naruszająca prawo" powinna być wyeliminowana z obrotu prawnego.

Zamek w Stobnicy. Prokuratura odwołuje się od decyzji wojewody

"Prokurator Okręgowy w Poznaniu wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Wojewody Wielkopolskiego i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Obornickiego. Prokurator wniósł również o wydanie postanowienia o wstrzymanie wykonania decyzji Starosty Obornickiego" - przekazała prokuratura.

Rzecznik rządu Piotr MullerPiotr Müller: W tej chwili nie jest omawiane wzmocnienie obostrzeń na święta

Według śledczych wojewoda błędnie przyjął, że nie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 5 lat. Prokuratura wskazała, że taki przepis stosuje się wyłącznie do spraw wszczętych po 19 września 2020 r.

Prokurator Okręgowy w Poznaniu podkreślił również, że wojewoda błędnie uznał, że nieuznanie nieważności decyzji starosty jest podyktowane zasadą zaufania obywatela do państwa i pewności prawa. Według prokuratury przeczą temu liczne i rażące naruszenia prawa, do jakich dochodziło w procesie wydawania decyzji starosty.

Zamek w Stobnicy. Szef MSWiA chce odwołania wojewody wielkopolskiego

Zamek w Stobnicy powstaje na sztucznej wyspie na granicy Puszczy Noteckiej, która znajduje się na obszarze Natura 2000. Obiekt, budowany przez poznańską spółkę D.J.T., ma mieć charakter wypoczynkowo-rekreacyjny. Budowla powstaje od 2015 r., ale dopiero w 2018 r. zrobiło się o niej głośno za sprawą licznych publikacji prasowych.

Pogoda w PolscePogoda w Polsce. Idzie ocieplenie. "Doszło do przebudowy pola barycznego"

W lipcu bieżącego roku poznańska policja zatrzymała 7 osób związanych z budową obiektu. Wśród zatrzymanych, którym zarzuca się m.in. popełnienie przestępstw urzędniczych i przestępstw przeciw środowisku, znajdowali się: główny projektant zamku, architekt, przedstawiciele inwestora, ale również urzędnicy Starostwa Powiatowego w Obornikach i pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie ze stanowiska wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. MSWiA poinformowało, że powodem takiej decyzji jest "utrata zaufania do wojewody w związku z podjęciem przez niego sprzecznej z interesem publicznym i wydanej z naruszeniem przepisów prawa decyzji dotyczącej budowy tzw. zamku w Stobnicy".

Zobacz wideo Strajk Kobiet. Blokada policji na wysokości Świętokrzyskiej
Więcej o: