Kraków. Celibat wpisany w statut katolickiej szkoły. Aktywiści alarmują kuratorium

Katolickie liceum z Krakowa wpisało w swój statut m.in. zakaz odbywania stosunków seksualnych i obowiązkową naukę religii. Działacze Stowarzyszenia Umarłych Statutów wysłali do kuratorium wniosek, domagając się wszczęcia postępowania.
Zobacz wideo Czy Polska jest świeckim państwem? Postanowiliśmy zapytać. Odpowiedzi były bardzo zbliżone

Sprawę statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie nagłośniło Stowarzyszenie Umarłych Statutów. W statucie tej placówki znalazły się zapisy, które ograniczają wolność uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią. W dokumencie czytamy m.in., że uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz:

  • palenia tytoniu i picia alkoholu,
  • "przynależności do organizacji, których idee są sprzeczne z zasadami międzyludzkimi i wartościami chrześcijańskimi",
  • posiadania "przedmiotów o charakterze erotycznym",
  • podejmowania "aktywności seksualnej", w tym odbywania stosunków seksualnych.

Statut ww. szkoły mówi także, że "nauka religii katolickiej jest w szkole obowiązkowa dla wszystkich uczniów". 

Jest wniosek o wszczęcie postępowania przez kuratorium. "Dziwna wyobraźnia autora przepisów"

"Po pierwsze, statut nie może nakładać na uczniów zakazów, które w nadmierny sposób ograniczają wolność człowieka i które wiązałyby ucznia poza szkołą. Uczeń to też obywatel, to człowiek, któremu przysługują określone prawa i wolności - jak każdemu z nas. [...] Do kwestii zakazu posiadania gadżetów erotycznych czy szczegółowo zdefiniowanego zakazu podejmowania aktywności seksualnej aż nie wiem jak się odnieść. Nie dość, że takie zakazy są całkowicie bezprawne, to świadczą o dziwnej wyobraźni autora tych przepisów. Jak szkoła ma zamiar w ogóle egzekwować przestrzeganie tych zakazów?! Dlaczego w ogóle szkoła chce tak głęboko ingerować w prywatność uczniów?!" - komentują na Facebooku działacze Stowarzyszenia Umarłych Statutów, podkreślając, że wolność to wartość, którą każdemu obywatelowi gwarantuje konstytucja.

Aktywiści zgłosili tę sprawę Małopolskiemu Kuratorium Oświaty. Zażądali kontroli kwestionowanych przez nich przepisów, wskazując, że dokument jest niezgodny z konstytucją, ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem ws. nauki religii.

Więcej o: