Blisko 90 postępowań po protestach w kościołach. Większość dotyczy niszczenia i znieważania

Policja wszczęła po protestach ws. wyroku TK 14 postępowań związanych z zakłócaniem aktów religijnych, a także 74 dotyczących "niszczenia i znieważania budynków sakralnych oraz przedmiotów czci religijnej". Tak wynika z odpowiedzi, której udzieliła Komenda Główna Policji Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w październiku, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją RP. Orzeczenie to wywołało falę protestów.

Akcje organizowane były również w kościołach - przeciwnicy wyroku TK pojawiali się na mszach z transparentami, a na murach, drzwiach i ogrodzeniach świątyń umieszczano napisy lub plakaty.

Policyjne postępowania ws. protestów po wyroku TK

Jak poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Tomasz Szymański, w okresie od 22 października do 16 listopada policja wszczęła w całej Polsce łącznie 14 postępowań związanych z zakłócaniem aktów religijnych. Dotyczą one przeszkadzania, znieważania kapłana innych osób oraz "uszkodzenia ciała podczas usiłowania wtargnięcia do kościoła".

Wszczęto również 74 postępowania dotyczące "niszczenia i znieważania budynków sakralnych oraz przedmiotów czci religijnej". Postępowania te obejmowały także m.in. "publiczne nawoływanie do ataków na obiekty kultu religijnego" oraz "znieważenie pomników Św. Jana Pawła II i Kardynała S. Wyszyńskiego". W dziesięciu przypadkach materiały zostały przekazane do prokuratury.

"Policja przeprowadza adekwatne do sytuacji czynności służbowe, które są oparte na kryterium celowości, z uwzględnieniem interesu społecznego i wymiaru sprawiedliwości. Należy zaznaczyć, że działania te muszą być ukierunkowane nie tylko na przywrócenie naruszonego porządku prawnego, ale także na ustalanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw lub wykroczeń" - skomentował nadinsp. Tomasz Szymański w piśmie do RPO.

Zobacz wideo Morawiecki: Akty agresji, barbarzyństwa. Nie ma przyzwolenia na ataki na kościoły (wypowiedź z 27.10)
Więcej o: