Białystok odebrał kard. Gulbinowiczowi tytuł honorowego obywatela. "Naturalna konsekwencja decyzji władz Kościoła"

Decyzją Rady Miasta kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi odebrano tytuł honorowego obywatela Białegostoku. Żaden z radnych nie zagłosował przeciw.

Wniosek o odebranie tytułu kardynałowi Gulbinowiczowi złożył prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. "Już przegłosowane, 20 głosów za, cztery wstrzymujące się, czterech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, zero głosów przeciwnych podjęciu uchwały" - poinformował włodarz Białegostoku.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez władze samorządowe Miasta Białegostoku. Wyróżniane tym tytułem są osoby, których życiowe osiągnięcia, jak również kultywowane wartości, zasługują w sposób szczególny na promowanie i rozpowszechnianie

- czytamy w uzasadnieniu decyzji Rady Miasta. "W tym swoistym białostockim panteonie nie może być miejsca dla ludzi, których czyny rażąco naruszyły powszechnie wyznawane przez nas wartości. W związku z tym nie sposób zlekceważyć działań podjętych przez Stolicę Apostolską wobec kardynała Henryka Gulbinowicza. Decyzje dyscyplinarne, upublicznione w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 6 listopada 2020 roku, jednoznacznie świadczą o tym, iż oskarżenia, wysuwane od dłuższego czasu pod adresem kardynała, zostały dowiedzione w sposób niebudzący wątpliwości. Odebranie Henrykowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku będzie zatem naturalną konsekwencją powyższych decyzji władz Kościoła" - głosi komunikat.

Kardynał Gulbinowicz ukarany przez Watykan

6 listopada Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że kard. Gulbinowicz stracił prawo do używania insygniów biskupich oraz prawo do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze. Na duchownego nałożono także zakaz uczestnictwa we wszelkich celebracjach czy spotkaniach publicznych oraz nakaz wpłacenia darowizny na działalność Fundacji świętego Józefa, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych. Decyzje te zostały podjęte na skutek zarzutów o pedofilię, jakie postawiono duchownemu.

W dniu jego pogrzebu, 20 listopada, Rada Miejska Wrocławia odebrała mu tytuł honorowego obywatela.

Zmarł kardynał Henryk Gulbinowicz Ostatnia wola kardynała Gulbinowicza. Otwarto testament duchownego

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić"
Więcej o: