Wydawnictwo Ordo Iuris trafiło na listę punktowanych wydawnictw naukowych. Jak wydawnictwa UJ i UW

Wydawnictwo Naukowe Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zostało wpisane na ministerialną listę punktowanych wydawnictw naukowych. Za publikacje w tym wydawnictwie można otrzymać tyle samo punktów, co za publikacje w wydawnictwach Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu Warszawskiego.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe został opublikowany 29 września 2020 roku (wówczas ministrem szkolnictwa wyższego był jeszcze Wojciech Murdzek). 9 listopada sprawę nagłośniła strona niska-kultura.pl.

Od teraz "Wydawnictwo Naukowe Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris" jest na ministerialnej liście, publikujących recenzowane monografie naukowe. POZIOM I, 80 punktów (tyle samo co UJ, UW). Tak się wpuszcza fanatyków na salony. I pomaga robić tytuły naukowe, żeby mogli udawać, że zasługują na szacunek

- czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku

Punktowane wydawnictwa naukowe. Od ewaluacji zależy m.in. subwencja

Punkty przyznawane naukowcom za publikacje naukowe służą do ewaluacji jakości działalności naukowej. Są one istotne m.in. dla doktorantów, ponieważ to na podstawie punktów przyznawane są im stypendia. Są one ważne także dla naukowców, bo w ten sposób ocenia się ich dorobek. Zdarza się, że uczelnie wpisują pracownikom naukowym obowiązek zdobycia odpowiedniej liczby punktów do umów o pracę.

Magdalena Biejat w Porannej Rozmowie Gazeta.plMagadalena Biejat w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Od 2021 roku ewaluacja jakości działalności naukowej będzie przeprowadzana także w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Idą za tym konkretne pieniądze i uprawnienia.

"Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki" - czytamy na stronie Konstytucji dla Nauki, czyli ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku.

Opisanej powyżej ewaluacji podlegają wszystkie placówki naukowe, które zatrudniają co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie. Ocenia się je także na podstawie innych kryteriów, m.in. dotyczących efektów finansowych badań naukowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Zbigniew Ziobro i Jarosław KaczyńskiPubliczne miliony od PiS dla "swoich" organizacji

Więcej o: