Rusza nauka zdalna dla uczniów. "Pesymistyczny scenariusz zakłada, że potrwa do stycznia"

Od 9 do 29 listopada we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowana będzie edukacja zdalna. W tradycyjny sposób w dalszym ciągu działają przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, a także pozostałe formy wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu, do 29 listopada zostało przedłużone ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Od 26 października uczniowie i słuchacze tych placówek kształcą się zdalnie. Do listy włączeni zostali w poniedziałek również uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Tuż po ogłoszeniu nowych zasad dotyczących organizacji nauki w formie zdalnej, minister edukacji Przemysław Czarnek wyraził nadzieję, że pod koniec listopada na stałe przywrócona zostanie edukacja stacjonarna. - Modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, ale nie mogę założyć tylko optymistycznego scenariusza - mówił Czarnek.

Funkcjonowanie szkół i placówek dla niepełnosprawnych dzieci

Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych nie dotyczą specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzących swoją działalność w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły te funkcjonują w placówkach, które zapewniają uczniom naukę, wychowanie i całodobową opiekę.

Dyrektorzy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych muszą zorganizować nauczanie w trybie stacjonarnym lub zdalnym dla uczniów, którzy z różnych powodów nie są w stanie realizować bieżącego materiału z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczenia dotyczą również ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Mając jednak na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego do potrzeb wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, możliwe jest realizowanie zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

- Zajęcia te mogą być organizowane jedynie w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą zajęcia. Warunkiem jednak jest wyrażenie całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży - przypomina RMF24.

Nauka dla uczniów zdających egzaminy

Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego oraz klas IV technikum mogą wziąć udział w konsultacjach indywidualnych i grupowych z nauczycielami, którzy przygotowują ich do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Co więcej, w szkołach możliwa jest organizacja konkursów czy olimpiad.

Podobnie jak w tradycyjnych szkołach, zdalna edukacja została przedłużona do 29 listopada również w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne. Dotyczy to również zajęć z zakresu kształcenia zawodowego organizowanych w formie zajęć praktycznych.

Nieco inne rozwiązania dotyczą uczniów klas 4-letniego techniku, którzy w okresie styczeń-luty 2021 będą zdawali egzaminy zawodowe. W ich przypadku do 29 listopada wybrane zajęcia praktyczne będą mogły się odbywać stacjonarnie. Udział w tych zajęciach będzie możliwy tylko w grupach pozwalających na zachowanie dystansu społecznego.

Zobacz wideo Szkoła w czasie pandemii. Czy należy ograniczyć podstawy programowe?
Więcej o: