Warszawskie sądy przygotowują się do większej liczby wniosków o areszt. Wydano zarządzenie

Prezeska Sądu Okręgowego w Warszawie zwróciła się do prezesów sądów rejonowych o wskazanie sędziów dyżurnych, którzy będą wykonywać obowiązki również w dni wolne od pracy, i wyznaczyła dodatkowe sądy do rozpoznania wniosków o areszt - informuje TVN24. Można przypuszczać, że decyzja sędzi Joanny Bitner ma związek z trwającymi w całej Polsce protestami, choć w zarządzeniu nie wspomina się o nich ani słowem.

W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, zgodnie z którym aborcja dokonana z powodu przesłanki embriopatologicznej jest niezgodna z konstytucją. W sprzeciwie wobec tego stanowiska, w całej Polsce organizowane są protesty, nierzadko przyciągające kilkudziesięciotysięczne tłumy. 

Zobacz wideo Morawiecki komentuje wypowiedź Dudy o aborcji: Pan prezydent wyraził swoją opinię dobitnie, jednoznacznie. Ja patrzę na wzrost liczby zakażeń

W związku z epidemią koronawirusa dopuszczalne jest organizowanie zgromadzeń, w których uczestniczy do pięciu osób. W środę prokurator krajowy Bogdan Święczkowski wysłał wytyczne dla prokuratorów generalnych, które zawierają instrukcje postępowania śledczych z organizatorami strajków. Prokuratura chce nawet 8 lat więzienia dla organizatorów. "Polecam niezwłoczne informowanie Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej o każdym zarejestrowanym postępowaniu, którego przedmiotem jest sprowadzenie, w związku z odbywającymi się obecnie nielegalnymi zgromadzeniami, niebezpieczeństwa dla życia i lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach"- czytamy w piśmie, do którego dotarł dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Co więcej, w trakcie manifestacji dochodziło do aktów przemocy wobec strajkujących - kilka takich incydentów miało miejsce w środę we Wrocławiu. 

Sąd Okręgowy w Warszawie przygotowuje się na dużą liczbę wniosków o areszt. Prezeska wydała zarządzenie

Jak ustalił TVN24, w środę Joanna Bitner, prezeska Sądu Okręgowego w Warszawie, wydała zarządzenie, w którym zwróciła się do sędziów sądów rejonowych  o podjęcie "działań mających na celu zwiększenie możliwości rozpoznania wzmożonego wpływu wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowy areszt czy zażaleń na zatrzymanie oraz spraw w postępowaniu przyśpieszonym karnym i wykroczeniowym". Jak wynika z dokumentu, ów "wzmożony wpływ" ma trwać od 30 października do 14 listopada.

Choć w dokumencie nie wspomina się bezpośrednio o protestach, to można przypuszczać się, że SO rozpoczął już przygotowania do zwiększonej liczby postępowań w związku z manifestacjami organizowanymi po wyroku TK

Zgodnie z zarządzeniem prezeski SO, by skutecznie realizować wymienione w piśmie zadania, sądy powinny wyznaczyć większą liczbę sędziów dyżurnych, wykonujących obowiązki również w dni wolne od pracy oraz poza godzinami urzędowania sądów. Bitner poprosiła też o "zapewnienie jak najpełniejszej obsady sędziów pionów karnych w czasie urzędowania sądów". 

Na mocy zarządzenia wprowadzono też listę sądów rejonowych, które miałyby rozpatrywać wnioski o tymczasowy areszt w sytuacji, w której sąd właściwy do tego miejscowo nie będzie w stanie rozpatrzyć ich w przewidzianym terminie. Jak przewiduje bowiem prezeska SO w Warszawie, w kolejnych dniach liczba takich wniosków może bowiem okazać się zbyt duża jak na możliwości poszczególnych sądów. 

Więcej o: