Abp Gądecki do protestujących: Wulgaryzmy, przemoc i zakłócanie nabożeństw nie są właściwą metodą

Stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane - pisze w oświadczeniu po niedzielnych protestach przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
Zobacz wideo Warszawa, 25.10. Protest przed siedzibą kurii [WULGARNE OKRZYKI]

"Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości" - cytuje encyklikę Jana Pawła II "Evangelium Vitae" abp. Gądecki.

Abp Gądecki: Kościół nie może iść na żaden kompromis

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że Kościół nie stanowi prawa w Polsce i nie decyduje o zgodności ustaw z Konstytucją. "Kościół ze swej strony nie może przestać bronić życia, ani też zrezygnować z głoszenia, że każdą istotę ludzką trzeba chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tej kwestii Kościół - jak często powtarza papież Franciszek nie może iść na żaden kompromis, ponieważ stałby się winnym kultury odrzucania, która jest dzisiaj tak bardzo rozpowszechniona, dotykając zawsze najbardziej potrzebujących i bezbronnych" - pisze abp Gądecki.

Apel arcybiskupa: Potrzebujemy rozmowy, a nie postaw konfrontacyjnych

Duchowny przekonuje, że "wulgaryzmy, przemoc, obelżywe napisy i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje (...) nie są właściwą metodą działania w demokratycznym państwie". "Proszę wszystkich o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, z poszanowaniem godności każdego człowieka. Potrzebujemy rozmowy, a nie postaw konfrontacyjnych czy gorączkowej wymiany opinii na portalach społecznościowych" - pisze arcybiskup.

Przewodniczący zachęcił do dialogu na temat sposobów ochrony prawa do życia oraz praw kobiet i poprosił o nieeskalowanie napięć. "Wszystkich wiernych proszę o modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych, w intencji rodziców oczekujących potomstwa, a także o nawrócenie tych, którzy stosują przemoc" - zakończył arcybiskup Stanisław Gądecki.

Więcej o: