CBA zatrzymało dyr. Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Miał przywłaszczyć testy na COVID-19

Funkcjonariusze CBA zatrzymali dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Istnieje podejrzenie, że mężczyzna przywłaszczył sprzęt ochronny, płyny dezynfekujące oraz testy na COVID-19 i przekazał je osobom nieuprawnionym.

Śledztwo w sprawie dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemii w Warszawie prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. CBA ustaliło, że mężczyzna przekroczył swoje uprawnienia i przywłaszczył mienie należące do WIHE, a następnie przekazał je osobom nieuprawnionym, działając w ten sposób a szkodę interesu publicznego. Proceder miał mieć miejsce od marca do czerwca.

CBA: Dyrektor WIHE usłyszy zarzut przekroczenia uprawnień 

Funkcjonariusze CBA przeszukali między innymi miejsce zamieszkania i pracy zatrzymanego. Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemii w Warszawie usłyszy w prokuraturze zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści. 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, realizując ustawowe obowiązki, zwraca szczególną uwagę na szkodliwość nadużyć, które bezpośrednio wpływają na zagrożenie życia i zdrowia Polaków. W trosce o dobro wspólne chcemy zwalczać wszelkiego rodzaju „wirusy”

- czytamy w komunikacie CBA

Więcej o: