Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Co to oznacza? "Mieszkańcy nie powinni podejmować czynności"

W dniach 6-9 października prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE- SAREX-20. Treningowi będzie towarzyszyć dźwięk syren alarmowych, które zostaną prawdopodobnie uruchomione na terenie całego kraju.

O tym, że od wtorku do piątku odbywać się będą ogólnokrajowe ćwiczenia RENEGADE– SAREX-20 informują m.in. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Z podawanych przez instytucje informacji wynika, że w czasie trwania treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu, a odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Elementem ćwiczeń RENEGADE– SAREX-20 będzie scenariusz związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. 

"Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności" - podkreśla Mazowiecki Urząd Wojewódzki

O której godzinie zawyją syreny alarmowe?

Syreny alarmowe, które zostaną uruchomione, wchodzą w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Ich włączaniem zajmują się wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego. Na chwilę obecną nie wiadomo, o której godzinie zabrzmi dźwięk syren. Ustalenie będzie możliwe dopiero po odebraniu komunikatu o trasie przelotu statku powietrznego.

Zobacz wideo Rosyjski myśliwiec przelatujący tuż przed bombowcem USA
Więcej o: