Przyjmowanie komunii na rękę to profanacja? Jest stanowisko Episkopatu

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski zajęła stanowisko w sprawie przyjmowania komunii świętej na rękę. To odpowiedź na kampanię prowadzoną przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi.

Działacze Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi sprzeciwiają się przyjmowaniu komunii świętej na rękę. Dają temu wyraz zarówno w internecie, jak i na billboardach, które pojawiły się na ulicach wielu polskich miast, m.in. w Krakowie i Poznaniu. Ich zdaniem przyjmowanie komunii świętej w takiej formie jest profanacją.

"Dla każdego katolika powinno być oczywistym, że Chrystus po przeistoczeniu podczas Mszy Świętej jest obecny w każdym, nawet najmniejszym, okruchu konsekrowanej Hostii, dlatego na szafarzach i na wiernych spoczywa obowiązek zadbania o oddanie należytej czci każdemu okruchowi Eucharystycznego Chleba, będącego prawdziwie Ciałem Chrystusa. Odchodzenie od udzielania Komunii Świętej do ust na rzecz podawania Jej na rękę nie ma – w naszej opinii – uzasadnienia także w przepisach sanitarnych. Hostia podawana przez Kapłana bezpośrednio do ust nie ma styczności z dłonią wiernego, która dotyka różnych powierzchni" - czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia z 1 października 2020 roku. 

Episkopat Polski: Stolica Apostolska dopuszcza komunię na rękę

Dwa dni po publikacji komunikatu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi stanowisko w sprawie przyjmowania komunii na rękę zajęła Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Czytamy w nim, że "nie można zarzucać profanowania Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą do rąk, zwłaszcza w okresie pandemi".

"Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację [...]. Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie [...]. Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii" - czytamy w komunikacie podpisanym przez przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski biskupa Adama Bałabucha. 

Zobacz wideo "Liczba osób zakażonych w Polsce na dobę może być czterokrotnie większa"
Więcej o: