Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą urzędowania Adama Bodnara. "Inne sprawy czekają latami"

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat dotyczący zgodności dłuższego urzędowania Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniosek o postępowanie w tej sprawie złożyła grupa posłów na Sejm.

Zgodnie z komunikatem Trybunału Konstytucyjnego posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 20 października. W skład orzekający wchodzą: prezes TK Julia Przyłębska, sędzia TK Stanisław Piotrowicz jako sprawozdawca oraz sędziowie TK Justyn Piskorski, Rafał Wojciechowski i Wojciech Sych.

Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy Adam Bodnar może dłużej pełnić obowiązki RPO

Trybunał Konstytucyjny zbada czy pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego pięcioletniej kadencji jest zgodne z prawem. Trybunał przyjrzy się zapisom art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich z art. 2 Konstytucji RP oraz oraz art. 209 ust. 1 Konstytucji RP. Z doniesień mediów wynika, że reprezentantami wnioskodawców (wspomnianych wyżej posłów na Sejm) są politycy Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek i Marek Ast.

"Sprawa RPO w TK ma już wyznaczoną rozprawę na 20.10, podczas gdy inne, równie ważne sprawy czekają latami. Dziwnym trafem, gdy partia chce szybko, jest szybko, a gdy partia chce czekać, TK czeka. Przepisów o kadencji RPO nie opublikowano wczoraj. Tylko od wczoraj przeszkadzają" - skomentował decyzję TK profesor prawa na UW Marcin Matczak.

W środę 9 września skończyła się kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Z powodu niewskazania innej osoby na to miejsce, Adam Bodnar nadal pełni swoją dotychczasową funkcję. Powołaniem nowego RPO miał zająć się Sejm w ostatni czwartek 17 września, jednak punkt ten został w ostatniej chwili wykreślony z porządku głosowań. 

Jedyną kandydatką na ten urząd jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która współpracowała z Adamem Bodnarem w biurze RPO. Posłowie mogli zgłaszać innych kandydatów na to stanowisko do 10 sierpnia 2020 roku. Koalicja Obywatelska i Lewica poparły Rudzińską-Bluszcz, która może pochwalić się także wsparciem około 700 organizacji społecznych.

Zobacz wideo Kiedy zostanie wybrany nowy Rzecznik Praw Obywatelskich? Witek zwoła komisję